Vibeke Johnsen

Bransjeleder rehabilitering og frivillighet

Litt om Vibeke

Jeg jobber som bransjeleder for rehabilitering og frivillighet i Virke, og er tilknyttet teamet i Virke ideell og frivillighet. Jeg følger opp alle våre medlemmer innenfor frivillig sektor, og medlemmer som har avtaler med RHFene om spesialisert rehabilitering. Jeg har lang erfaring fra frivillig og ideelle sektor. Har i mange år hatt lederstillinger og også jobbet mye interessepolitisk.

Dette gjør Vibeke hos Virke

I Virke er jeg bransjeleder for våre virksomheter som har avtaler med RHFene om spesialisert rehabilitering og for våre frivillige organisasjoner. Jeg jobber interessepolitisk for å ivareta og bedre deres rammevilkår, arrangerer møteplasser og har mye kontakt med medlemmene.