Kjetil Vee Moen fagsjef grossist

Litt om Kjetil

Kjetil jobber som fagsjef for grossisthandel og byggenæringen i Virke. Han er utdannet siviløkonom og har tidligere jobbet med forretningsstøtte, logistikk, analyse, prosjektledelse og forretningsutvikling i Norsk Hydro og Hoegh. Han har i tillegg jobbet med strategiarbeid, målstyring og prosessledelse i offentlig sektor gjennom sin tid i Statsbygg. I Virke har Kjetil også jobbet med analyser av varehandelen, både i detaljist- og grossistleddet.

Dette gjør Kjetil hos Virke

Kjetil har hovedansvaret for utviklingen av tjenestetilbudet og er kontaktpunktet for Virkes kunder innen grossisthandel og byggenæringen. Grossisthandelen utgjør nærmere 70 prosent av den norske varehandelen og omsetter årlig for over 1000 milliarder norske kroner. Dette gjør grossisthandelen til en svært viktig del av den norske verdiskapingen og som en stor sysselsetter for norske arbeidstakere. Kjetil har gjennom sin tid i Virke jobbet analytisk med et bredt spekter av bransjer innen norsk varehandel og tjenesteytende sektor. Han har inngående kunnskap om utviklingen i norsk varehandel, de ulike varehandelsbransjene, salgskanalene og rammebetingelsene for varehandelen.

;