Sigrid Helland

Fagsjef

Litt om Sigrid

Ansatt i Virke siden 2007 og med erfaring fra Nærings- og fiskeridepartementet og Konkurransetilsynet. Sigrid har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO.

Dette gjør Sigrid hos Virke

Sigrid jobber som fagsjef i Virke Handel. Oppgaver knyttet til analyser av varehandelen og ulike næringspolitiske saker, med vekt på konkurransepolitikk og innovasjon.