Grønn omstilling

Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

Dette jobber vi for

 • Innføre skattefradrag som grep for å fremme miljø- og ENØK-tiltak.
 • Tilrettelegge for økt energieffektivisering i bygg igjennom Enova-ordninger, og etablere fradragsordninger for de samme investeringene i ENØK/miljøtiltak.
 • Få på plass en produsentansvarsordning for tekstilbransjen.
 • Sikre et konkurransedyktig ladetilbud på energistasjoner.
 • Legge til rette for handels- og tjenestetilbud i bysentre.
 • At mandatet til eksempelvis Innovasjon Norge og Forskningsrådet utvides, med mål om økt kapitaltilgang til gründere og entreprenører som utvikler nye forretningsløsninger innen klima, miljø og bærekraft.
 • At regjeringen prioriterer arbeid med de syv prioriterte verdikjedene i EUs sirkulære handlingsplan, og at dette gjøres gjennom målrettede programmer for hver av verdikjedene.
 • At Norge må bidra til grønn omstilling i andre land, særlig fra fossil til fornybar energi i mange av produksjonslandene Norge importerer varer fra.
 • En endring i lovverket slik at sirkulære verdikjeder, gjenbruk og reparasjon forfordeles og i større grad lønner seg.
 • Fjerne brukthandelloven.
 • Merkevareordninger og andre tiltak som kan hjelpe forbrukere å velge bærekraftige produkter.

Både kundene og virksomhetene ønsker seg et mer bærekraftig og grønt næringsliv

 • Nesten halvparten av virksomheter i handels- og tjenestenæringen opplever økende krav fra kunder til å bli mer klima- og miljøvennlig.
 • 8 av 10 virksomheter innen privat handels- og tjenestenæring ønsker at driften av egen virksomhet skal bli mer klima- og miljøvennlig. Samtidig har bare halvparten en strategi for hvordan.
 • 1 av 5 virksomheter i privat handels- og tjenestenæring anser klima- og miljøendringene som en trussel for egen virksomhet.
 • 4 av 10 virksomheter i privat handels- og tjenestenæring mener at det er lønnsomt å bli mer klima- og miljøvennlig.
 • 1 av 5 virksomheter i privat handels- og tjenestenæring er bekymret for tilgang til viktige produkter og innsatsvarer.

Kilde: Handlekraft 2022, Virkes årlige spørreundersøkelse om bærekraft i handels- og tjenestenæringen

Relevant webinar

Se alle arrangementer
 1. EU regulering av takeaway emballasje og kaffekopper av engangsplast

  Lurer du på hvilket ansvar din bedrift har som følge av engangsplastdirektivet? Hvilket ansvar gir direktivet til produsenter og virksomheter innen servering og take away?

Fordelsavtaler på strøm og energirådgivning

Trenger du råd og hjelp til å redusere kostnadene? Som medlem i Virke har du tilgang til to fordelsavtaler som kan bidra til at din virksomhet reduserer kostnadene til strøm og energi.

 • Fordelsavtale på strøm

  Virke tilbyr medlemmer og abonnenter spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Medlemmene kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Fordelsavtale på energirådgivning

  Gjennom fordelsavtalen på energirådgivning får du tilgang til fageksperter som kan gi din virksomhet råd og veiledning om energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i samarbeidet med energisparing. Avtalen inneholder skreddersydde tilbud avhengig av størrelsen på lokalet. 

  Se avtalen (krever innlogging)

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Har du tenkt at dere må gjøre «noe» for å bli mer bærekraftige, men vet ikke helt hvor dere skal starte?

Virke har utviklet det digitale verktøyet Ditt spor med støtte fra Klima- og miljødepartementet. Verktøyet hjelper deg å finne ut hvor du skal begynne og lage en plan for bærekraftsarbeidet. 

Miljøsertifisering av virksomheten din

Å miljøsertifisere virksomheten er effektivt tiltak for å komme i gang med og systematisere arbeidet med miljø og klima.

 • Hva er miljøsertifisering?

  Ved å miljøsertifisere virksomheten din, får du dokumentasjon på din miljøinnsats og et stempel på at du tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. I tillegg får du tilgang til digitale verktøy, kurs og rådgivningstjenester for å hjelpe virksomheten til å bli enda bedre på miljø og bærekraft.

  Den mest brukte miljøsertifiseringen i Norge er Miljøfyrtårn. Alle virksomheter i tjenestenæringen kan bli miljøfyrtårn, og kriteriene er tilpasset 70 ulike bransjer. 

 • Hvordan kan min virksomhet bli miljøsertifisert?

  Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, men for de fleste virksomheter i tjenestenæringen vil Miljøfyrtårn være den mest relevante.

  Miljøfyrtårn-prosessen fungerer slik:

  Du kan velge om du vil delta på kurs eller benytte deg av enkeltrådgiving. En erfaren miljøfyrtårnkonsulent hjelper deg så i gang med å finne hvilke bransjekriterier virksomheten skal sertifiseres etter. Deretter blir du guidet deg gjennom prosessen, og får tilgang til Miljøfyrtårns smarte og digitale verktøy som gjør det enkelt å jobbe helhetlig og systematisk med tiltak innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes. Etter tre år må dere resertifiseres.

  Prisene varierer blant annet etter antall årsverk. Les prislisten her.

 • Hvorfor skal jeg miljøsertifisere min virksomhet?

  Hele 75 % av forbrukere oppgir at de foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert.

  Miljøsertifisering gir deg derfor et konkurransefortrinn, og bidrar til å styrke din merkevare. Du får mulighet til å dokumentere den innsatsen du allerede gjør i dag. Du får gode råd og verktøy som hjelper deg til å jobbe konkret med bærekraft. Ved for eksempel å redusere avfall, redusere energibruk og innføre bedre transportløsninger, kan du spare mye penger.

  Ved å bli Miljøfyrtårn, kan du også få hjelp med rutiner for HMS og arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter har derfor mye lavere sykefravær enn gjennomsnittet i Norge.

 • Miljøsertifisering eller DItt spor? Hva passer best for oss?

  For en del mindre virksomheter kan det oppleves som utfordrende å sertifisere virksomheten sin. Da kan verktøyet Ditt Spor være et bedre sted å starte. Her får du hjelp til å ta tak i det mest vesentlige først. For noen kan Ditt spor fungere som et første trinn på vei til en miljøsertifisering av virksomheten. 

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.