Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022

Loven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dette betyr det for deg

Styret og styreleder bør være forberedt på å behandle dette temaet i styret i løpet av vinteren 2022.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvem gjelder loven for?

  Loven vil i første omgang gjelde for ca 8 830 bedrifter.

  Det betyr at de færreste av Virkes nesten 25 000 virksomheter omfattes.

  Loven gjelder i første omgang:

  • Almennaksjeselskap
  • Selskap som på ulike vis er notert på en markedsplass (børs ol)
  • Selskap med regnskapsplikt i henhold til særlig forskrift (annet enn regnskapsloven)
  • Andre selskap, hvis to av tre vilkår er oppfylte:
   - Årlig salgsinntekt overstiger kr 70 millioner
   - Balanse overstiger kr 35 millioner
   - Ansatte mer enn 50 årsverk i gjennomsnitt gjennom regnskapsåret
 • Trenger du å gjøre noe dersom loven ikke gjelder direkte for din virksomhet?

  De som er forberedt kan få en konkurransefordel.

 • Hva kommer det til å koste å følge loven?

  Åpenhetsutvalget har anslått kostnaden for bedrifter som må følge loven, til å utgjøre mellom kr 10 600 og 125 000 avhengig av bedriftsområde.

  Det er rimelig å anslå at kostnadene kan bli lavere for bedrifter som ikke må følge loven.

  Virke, Etisk Handel og andre medlemsbedrifter vil etablere verktøy som bidrar til å redusere kostnadene.

 • Hva må virksomheten gjøre for å følge loven?

  Styret må først fatte vedtak om at selskapet skal drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  Selskapet må deretter analysere risikoen for at noen i leverandørkjeden kan bidra til menneskerettighetsbrudd mv.

  • Hvis analysen viser liten risiko, er ikke nødvendig å iverksette særlige tiltak
  • Hvis analysen viser risiko, må selskapet iverksette tiltak for å motvirke bidraget til menneskerettighetsbrudd mv.
  • Fokuser på de mest prekære områdende – forholdsmessighetsvurdering

  I tiden etter ikrafttredelsen må selskapet følge med og følge opp, og vi i Virke vil forklare og utdype dette fremover.

Veiledning

Virke er i gang med å utarbeide en veileder, og har tatt initiativ til et samarbeid med Forbrukertilsynet. Vi ønsker også å samarbeide med våre medlemmer for å sikre en så god veileder som mulig.

Ta gjerne kontakt med vår avdeling for forretningsjuridisk og prosess

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Rådgivningstelefonen og juridisk bistand

  Medlemmer kan ringe rådgivningstelefonen 22 54 17 00. Telefonen er bemannet hver arbeidsdag kl. 08.15-16.00. Husk å ha medlemsnummeret klart.

  Se hva du får av juridisk bistand.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.