Ditt spor - til en bærekraftig fremtid

Virke skal bidra til at næringslivet utvikler og velger bærekraftige løsninger. Derfor har vi laget Ditt spor som hjelper deg å komme i gang med bærekraftig utvikling på egenhånd. Gå fra ord til handling med tiltak som gir positiv økonomisk, sosial og miljømessig effekt!

Målgruppe

Ditt spor er finansiert med støtte fra klima- og miljødepartementet øremerket bærekraftig omstilling i handelsnæringen. Selv om verktøyet er utviklet med tanke på denne målgruppen har vi fått gode tilbakemeldinger fra brukere i andre bransjer. 

Slik fungerer det

Ditt spor lar deg utforske, identifisere og konkretisere tiltak for bærekraft i din virksomhet. Du lagrer arbeidet fortløpende, slik at du og kollegene dine over tid kan skape en god plan for bærekraftsarbeidet.

Tjenesten er gratis, men du må logge inn for å ta i bruk verktøyet.

Gjør oppgavene sammen
Flere hoder tenker bedre enn ett!

Få en skreddersydd plan
Din virksomhet får sin helt egen oppgaveliste "Slik jobber vi med bærekraft"!

Prosessen er delt inn i tre steg

 • Steg 1: Drivere og mål

  Hva betyr bærekraft for din virksomhet og bransje?

  Her skal du identifisere drivere, kall det gjerne trender i omverdenen, som påvirker din virksomhet. Bli kjent med FNs bærekraftsmål, pek ut hvilke mål dere skal bidra til og skreddersy egne mål. 

 • Steg 2: Spor

  På hvilket område skal virksomheten bli bærekraftig?

  Dere kan forbedre egne driftsprosesser, stille krav til leverandørkjeden eller utvikle en egen sirkulærmodell. Velg det sporet som er mest naturlig for virksomheten og gå i gang med å finne muligheter som gir verdi.

  SPOR A: Forbedre drift og sertifisere
  Rydd opp i egne driftsprosesser og finn det riktige sertifiseringsprogrammet.

  SPOR B: Varer og leverandørkjeder 
  Utvikle et bærekraftig vareutvalg ved å bli kjent med leverandørene og stille krav.

  SPOR C: Sirkulære forretningsmodeller
  Finn nye inntektsstrømmer ved å gjøre verdikjeden sirkulær.

 • Steg 3: Tiltak og aktiviteter

  Hvilke aktiviteter skal dere gjennomføre, og hva skal de resultere i?

  Her definerer dere hvilke tiltak som må gjennomføres, hva hver enkelt aktivitet krever og hva gevinsten er. Dere krysser fortløpende av gjennomførte aktiviteter og følger med på tiltaksoversikten.

 • Resultat: Beslutningsgrunnlag

  Alt dere gjør i Ditt spor samles i en visuelt fremstilt oversikt som er lur å bruke internt i virksomheten.

  Oversikten gjør det lettere å skape en felles forståelse av det viktige bærekraftsarbeidet dere holder på med.

Kontakt