Aslaug Koksvik

Bransjedirektør byggevarehandel

Litt om Aslaug

Startet som bransjedirektør for Virke byggevarehandel i juni 2017. Før det jobbet jeg 5 år med Byggesak i NKF (en medlemsorganisasjon for kommuner). Har eid og ledet et reklamebyrå i 10 år. Har været kommunepolitiker for Venstre i 12 år, men plass i formannskap og kommunestyre.

Dette gjør Aslaug hos Virke

Bransjedirektør for Virke Byggevarehandel. Teamleder for faghandel i Virke. Jeg leder flere fagforum innen byggevarehandelen: Styret i Virke Byggevarehandel Handelens Digitale Arbeidsgruppe (HDA) Byggevarehandelens Miljøforum I tillegg følger jeg opp medlemmer som er knyttet til byggevarehandelen. Styreplass: Ruteretur AS - styremedlem Norsk Byggtjeneste AS - varamedlem Miljømerket Svanen - varamedlem