Bendik Solum Whist

Bransjedirektør dagligvare

Litt om Bendik

Bendik tiltrådte som bransjedirektør for dagligvare i Virke høsten 2022. Han har tidligere jobbet 15 år med klima- og energipolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, på myndighetssiden og i privat næringsliv. Han har også tidligere arbeidserfaring med webdesign, netthandel og innholdsproduksjon (podkast). Tidligere jobber: 2016-2022: Energi Norge, myndighetskontakt 2020-2022: Fornybaren podkast, gründer og programleder 2014-2016: Klima- og miljødepartementet, seniorrådgiver i EØS-seksjonen 2009-2014: EFTA i Brussel, seniorrådgiver (ansvar for energi, statsstøtte og offentlige anskaffelser) Utdannelse: 2007-2008: Master i internasjonale relasjoner, University of Cambridge 2003-2006: Bachelor i internasjonale studier, Universitetet i Oslo

Dette gjør Bendik hos Virke

Som bransjedirektør for dagligvare tilrettelegger Bendik for en god dialog mellom Virkes dagligvaremedlemmer og politiske myndigheter; både Stortinget, regjeringen og underliggende etater. Det samme gjelder for dialogen med media, interessenter og samfunnet for øvrig. Jobben gjøres i tett samarbeid med bransjestyret for dagligvare, som består av representanter fra medlemsbedriftene. I tillegg bidrar Bendik til et godt samarbeid med andre interessenter innenfor matverdikjeden gjennom å delta som Virkes representant i en rekke fora for dagligvaresektoren.