Irlinn Tystad

Direktør medlemsengasjement

Litt om Irlinn

Irlinn er utdannet innen salg og markedsføring og har ledererfaring fra flere større kommersielle bedrifter samt 5 år i NHO.

Dette gjør Irlinn hos Virke

Som direktør for medlemsengasjement, er min oppgave å lede Virkes ulike bransjer på tvers, skape gode nettverk og sørge for høy medlemstilfredshet.