Morten Skauge

Fagsjef politikk

Litt om Morten

Morten er fagsjef i Bransjepolitikk. Han har mange års erfaring blant annet som politisk rådgiver i Stortinget, som informasjonsdirektør for DnB og som konsulent innen finansiell kommunikasjon/IR. Tidligere arbeidserfaring: 2012-2019: Politisk rådgiver/seniorrådgiver, Høyres stortingsgruppe. 2011-2012: Politisk rådgiver, Høyres Hovedorganisasjon. 2010-2011: Konsulent, Crux Kommunikasjon. 2003-2009: Informasjonsdirektør, DnB NOR. 2002-2003: Informasjonssjef, Postbanken/Informasjonsrådgiver, DnB. 2000-2002: Trainee, DnB. 1999-2000: Undervisningsassistent statistikk og metode, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. 1997-2000: Informasjonskonsulent, Universitetet i Bergen. Journalist internavisen På Høyden og forskningspublikasjonen UiB Magasinet. 1994-1997: Journalist, StudVest. Utdannelse: 1998-2000: Hovedfag Administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Hovedfagsoppgave om lobbyvirksomhet på Stortinget. 1994-1997: Cand. Mag., Universitetet i Bergen med fagkombinasjonen Medievitenskap (grunnfag), Sammenlignende politikk (mellomfag) og Administrasjon- og organisasjonsvitenskap (mellomfag)

Dette gjør Morten hos Virke

Morten arbeider med alle Virkes bransjer og et bredt spekter av politikkområder, men har et særskilt ansvar for Virkes arbeid med statsbudsjettet, skatt og avgift, forenkling og andre næringspolitiske spørsmål. Eksterne roller på vegne av Virke: 2019-: Medlem Alliansen for privat norsk eierskap 2021-: Medlem av hovedstyret i Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) 2022-: Medlem fagrådet i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2022-: Medlem av treparts bransjeprogram for utelivsnæringen 2022-: Medlem av Rådet for Arbeidstilsynet 2022-: Medlem av referansegruppen for Arbeidstilsynets internasjonale arbeid.