Anne Toft

Bransjeleder omsorg

Litt om Anne

Anne er utdannet statsviter. Hun har arbeidet i mange ulike frivillige organisasjoner med politisk påvirkning. Hun har også erfaring fra Helsedirektoratet og store private stiftelser.

Dette gjør Anne hos Virke

Anne arbeider team ideell og frivillighet og har ansvar for barnevern, sykehjem og bo- og omsorgssektoren. Hovedoppgavene er politisk påvirkning på vegne av medlemmene og oppfølging/kontakt med medlemmene innen hennes bransje.