Jarle Hammerstad leder bransjepolitisk team

Litt om Jarle

Jarle har erfaring med politikk, samfunnskontakt og kommunikasjon i Virke, og tidligere på Stortinget. Jarle er utdannet statsviter med hovedoppgave om EU

Dette gjør Jarle hos Virke

Jarle leder det politiske arbeidet i Virke Handel, som omfatter alle bransjer i handelen. Teamet jobber for å få gjennomslag for gode rammevilkår for handelsnæringen, og bistå medlemmene til å være i forkant av krav og regler fra myndighetene. Jarle har også ansvar for Virkes arbeid med internasjonal handel og EU/EØS, og er involvert i næringspolitisk arbeid på tvers i Virke.

;