Jarle Hammerstad

Leder bransjepolitikk

Litt om Jarle

Jarle har erfaring med politikk, samfunnskontakt og kommunikasjon i Virke, og tidligere på Stortinget. Jarle er utdannet statsviter med hovedoppgave om EU

Dette gjør Jarle hos Virke

Jarle koordinerer det bransjepolitiske arbeidet i Virke og leder området bransjepolitikk, som omfatter alle bransjer i Virke. Bransjepolitikk-teamet jobber for å få gjennomslag for gode rammevilkår for Virkes bransjer og koordinerer saker på tvers i Virke. Jarle har også ansvar for Virkes arbeid med internasjonal handel, EU og EØS.