Stian Sigurdsen

Direktør samfunnspåvirkning

Litt om Stian

Stian er direktør for samfunnspåvirkning i Virke. Han er utdannet jurist og har tidligere jobbet mye med blant annet arbeidstid, ansettelsesformer, seriøst arbeidsliv og ikke-diskriminering. Stian har tidligere jobbet blant annet i Likestillings- og diskrimineringsombudet, og Senter mot etnisk diskriminering (SMED).

Dette gjør Stian hos Virke

Stian er en del av Virkes ledergruppe og har det overordnede ansvaret for arbeidet med politikk, kommunikasjon og analyse. Stian sitter i en rekke råd og utvalg i både to- og trepartssamarbeidet.