Kristin Bødtker Walstad

Bransjeleder utdanning, arbeid og inkludering

Litt om Kristin

Kristin Walstad er utdannet lærer og har lang erfaring fra privat, frivillig og ideell sektor som styremedlem, leder og ansatt. Hun har videreutdanning fra Handelshøgskolen BI innen Public Relations og er sertifisert mangfoldsleder. Hun har politisk erfaring som stortingsrådgiver og folkevalgt.

Dette gjør Kristin hos Virke

Kristin Walstad er bransjeleder utdanning, arbeid og inkludering. Hun koordinerer flere bransjefellesskap av Virkes medlemsvirksomheter innen utdanning og arbeidsinkludering, samt nettverk av politiske rådgivere i Virke ideell og frivillighet. Hun er sekretær for Utvalg for utdanning og Virke arbeid og inkludering. Hun leder Nettverk for ideelle kommunikasjonsledere i Virke. Hun representerer Virke i: Nasjonalt forum for barnehagekvalitet (Kunnskapsdepartementet) og IA-bransjeprogram barnehager. Hun leder styringsgruppen for Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskolen Diakonova). Hun er også vara styremedlem i Etisk handel Norge. Hun er medlem av referansegruppen til Skjermbrukutvalget (Kunnskapsdepartementet)