Inkluderende arbeidsliv

Norge er et samfunn med høy sysselsetting, høy grad av tillit og et velfungerende partssamarbeid. Norsk arbeidsliv er kompetent og omstillingsdyktig. Likevel står mange utenfor arbeidslivet. Andelen innbyggere i arbeidsfør alder som ikke er i arbeid, er en utfordring for den norske modellen. Dersom vi lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet vil det bety svært mye for den enkelte, for arbeidsgivere som har behov for arbeidskraft og for det norske samfunnet.

Vårt oppdrag

Syv av ti arbeidstakere i privat sektor jobber i handels- og tjenestenæringene, og andelen ventes å øke i årene fremover.

Virke skal bidra til å løse utfordringer knyttet til utenforskap, nye kompetansekrav og mangfold.

Livslang læring og utdanningssystemet må i større grad samsvare med arbeidslivets behov.

Handels- og tjenestenæringene er inkluderingsmotoren i arbeidslivet

Våre medlemmer har bred erfaring med inkluderingsarbeid og har bidratt sterkt i inkluderingsarbeid. Virksomheter i handels- og tjenestenæringen er for mange det første møtet med arbeidslivet, enten de er unge, studenter, har stått utenfor arbeidslivet eller er nyankomne til Norge.  

Med et for stort antall personer utenfor arbeid og utdanning, og en forventet ankomst av 37.000 ukrainske flyktninger i 2024, står det norske samfunnet overfor en omfattende inkluderingsjobb. For å lykkes må arbeidsgivers risiko ved inkludering reduseres og arbeidsgiveres insentiver til å bidra i inkluderingen styrkes. I kjølvannet av flere innstramninger i arbeidsmiljøloven, nye byråkratiske rapporteringsordninger og økonomisk krevende tider, trenger våre medlemmer drahjelp dersom de skal få enda flere inn i arbeidslivet og hindre ytterligere frafall.  

For å redusere sykefravær og forhindre frafall trenger man aktive tiltak, ordninger og verktøy fra myndighetene, som gjør at flere står lengre i arbeid, både innenfor NAV-systemet og innenfor helsesystemet. Intensjonsavtalen om et Inkluderende arbeidsliv (IA) må blant annet gi bedre nytteverdi for virksomheter innen handels- og tjenestenæringene, og særlig små og mellomstore virksomheter, slik at flere virksomheter i større grad kan bidra i inkluderingsarbeidet. 

Rapport

Fungerer IA-avtalen etter intensjonen?

En undersøkelse blant Hovedorganisasjonen Virkes
medlemsvirksomheter.

Dette skjer!

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Arrangerer du treningsreiser?

  I dette webinaret vil du få råd om hvordan du kan organisere sikre treningsreiser innenfor lovens grenser.

 3. AI i handelen – hva har vi lært på London Retail Week

  Virke har vært på studietur på London Retail Week sammen med medlemmer fra handel, teknologi og rådgivningsbransjen. Vi ønsker å dele innsikt og trender fra turen. Vi får med partnere og handelsdeltakere til dette webinaret med noen presentasjoner samt paneldebatt.

 4. Omstillingen mot fremtidens helsevesen

  Hvordan løser vi utfordringene i norsk helse- og omsorgsvesen? Og hva bør være de fremste eksemplene på oppgavedeling og forenkling, for å sikre god og enkel pasientflyt?

 5. Onlinekurs - Arbeidsrett fra A-Å

  Er du arbeidsgiver er det nødvendig å ha full oversikt over de viktigste spørsmålene innen arbeidsrett, fra ansettelse til arbeidstid, sykefravær, oppfølging og eventuell oppsigelse eller avskjed. Kurset går over to dager.

 6. Onlinekurs - Arbeidstid – hva sier loven?

  Når og hvor mye er det lov å jobbe? Hvilke bestemmelser har betydning for hvordan vi organiserer arbeidet vårt? Er arbeidstidsreglene annerledes på hjemmekontoret?

 7. Styrets rolle, plikter og ansvar for Virke ideell og frivillighet

  I dette kurset vil du lære om styrets rolle, og hvordan styret skal ivareta selskapsrettslige plikter i din frivillige eller ideelle organisasjon. Formålet er at styret og ledelsen i fellesskap lykkes med å realisere virksomhetens oppgaver innenfor de gjeldene rettslige rammene som du vil lære mer om i kurset.

Arbeids- og inkluderingsbransjens samfunnsverdi, ny rapport lansert hos Virke

Bransjen er mangfoldig og den har et stort innslag av små og mellomstore virksomheter. Det beskrives et utfordringsbilde knyttet til finansiering, anskaffelser og innovasjon med mer. Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag av Virke.

Den peker på at følgende grep kunne løst flere av de utfordringene arbeids- og inkluderingsbransjen møter i dag:

 • Mer innovative anskaffelser for å sikre individtilpassede forløp og innovasjon
 • Mer bruk av reelle samskapingsprosesser og styrket forståelse for relasjonell velferd
 • Mer samarbeid på tvers av sektorer for å sikre helhetlige tilbud
 • Økt innsikt i hvorfor noen bedrifter velger å bidra til arbeidsinkludering på eget initiativ som en del av ordinær drift, slik at man kan få flere bedrifter til å bidra
 • Økt deling av informasjon og data for å legge til rette for brukertilpassede forløp
 • Lengre rammeavtaler for å gjøre det enklere å bygge opp kompetansemiljøer
 • Økt risikodeling mellom oppdragsgiver og leverandør på rammeavtaler
 • Legge til rette for flere mindre kontrakter slik at en bredde av virksomheter kan delta

IA-pakka

Gode verktøy for arbeidsgiver for å jobbe med IA-arbeid er utviklet av partene i arbeidslivet. 

Her får du hjelp til å løse utfordringer med arbeidsmiljø og sykefravær på din arbeidsplass.

Sammen skaper vi et inkluderende arbeidsliv (IA) med plass til alle!

Handelslappen

Handelslappen er et pilotprosjekt for å inkludere flere i arbeidslivet. Handelsbransjen har behov for kompetent arbeidskraft – denne utfordringen svarer Handelslappen på.

Her deltar mennesker i et prosjekt hvor de gjennom teori, norskopplæring og praksis i butikk får opparbeidet seg kompetanse og ferdigheter relevant for handelsbransjen. Etter endt kurs får deltagerne et diplom som dokumenterer ferdigheter og kompetanse.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene