Teknologi, innovasjon og digitalisering

Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Dette jobber vi for

 • Fjerne barrierene for datadeling og utvikling av databaserte økosystemer i handels- og tjenestenæringen
 • Gi private virksomheter tilgang til offentlige data for å utvikle nye forretningsmodeller med internasjonaliseringspotensial
 • At EU-regler for den digitale økonomien implementeres raskt
 • Få på plass flere digitale verktøy for å følge med på og bidra til virksomhetenes arbeid med bærekraft
 • Prioritere midler til tiltak som stimulerer til digital formidling og digitaliseringskompetanse i kultursektoren, hvor forskning på eksport av tjenester har prioritet
 • Det gjennomføres en ny utlysning av et forskningssenter for næringsdrevet digitalisering i 2024
 • At Handels- og tjenestenæringene i større grad inkluderes i det næringsrettede virkemiddelapparatet

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.