Kristine Bettum Analytiker

Litt om Kristine

Kristine er samfunnsøkonom. Hun hadde syv års erfaring med analysearbeid i departement og direktorat før hun begynte i Virke i april 2021.

Dette gjør Kristine hos Virke

Kristine jobber som analytiker i Virke - tett opp mot politikk og kommunikasjon. Hun har blant annet ansvar for analyse og formidling av ulike undersøkelser inkludert medlemsundersøkelsen til Virke.

;