Kristine Bettum

Fagsjef kompetanse

Litt om Kristine

Kristine er utdannet samfunnsøkonom. Før hun begynte i Virke jobbet hun med analyse og utredninger i offentlig sektor. Hun har erfaring fra Kompetanse Norge og Olje- og energidepartementet.

Dette gjør Kristine hos Virke

I Virke har Kristine ansvar for den overordnende kompetansepolitikken og oppfølging av trepartssamarbeidet på området. Kristine er Virkes representant i Kompetansebehovsutvalget.