Markedsanalyse

Markedsanalyse i Virke representerer rådgivende virksomheter som er spesialisert i å samle inn og analysere data om markeder, forbrukeratferd og samfunnsendringer for å hjelpe myndigheter, organisasjoner og bedrifter med å ta informerte beslutninger.

Bransjen har en bredere samfunnsmessig innvirkning ved å aktivt samle inn og reflektere folkets meninger, og dermed gir dem en stemme. Dette bidrar til å styrke demokratiske prinsipper og utgjør en sentral funksjon i det norske samfunnet.

Markedsanalyse i Virke er medlem av EFAMRO – The European Research Federation for market, social and opinion research organizations in Europe.

Virke samarbeider med Strategi- og analyseforeningen, en faglig interesseorganisasjon for alle som arbeider med analyse og strategi eller som underviser i fagene.

Fakta om bransjen

Omsetning 2021
1,9
milliarder kroner
Omsetningsvekst 2021
6,4 %
Alle selskaper med ansatte eks. ENK 2022
55
Sysselsatte Q2 2023
1,283

Kilde: SSB

Tall for markeds- og opinionsundersøkelser

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Medlemmer inngår i Virke Vekst

Virke Vekst er et fagfelleskap for våre medlemmer innen teknologi, rådgivning og finans. Vi har 2 500 medlemmer representert ved rundt 35.000 norske arbeidsplasser. 

Våre medlemmer er kunnskaps- og teknologibedrifter som omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store internasjonale selskaper.

Disse virksomhetene har kompetansen og tjenestene som skaper vekst i alle landets næringer. Virke Vekst er deres allierte i utviklingen av fremtidens næringsliv og arbeidsliv.

Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet

Kompetansebehovsutvalget 2021–2023 legger med dette frem sin andre temarapport. Utvalget ble oppnevnt av regjeringen 23. juni 2021 for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene