Virke Vekst

Virke Vekst er det nye bransjefellesskapet for våre medlemmer innenfor teknologi, rådgivning og finans. Vi skal realisere det enorme potensialet for verdiskapning som ligger i disse fremtidsrettede fagfeltene, gjennom godt samarbeid på tvers og med nærhet til handels- og tjenestenæringen.

Virke Vekst = Nytt bransjefellesskap for teknologi, rådgivning og finans 

Virke Vekst er det nye bransjefellesskapet for våre medlemmer innenfor teknologi, rådgivning og finans. Dette er kunnskaps -og teknologibedrifter som utvikler tjenester og løsninger for morgendagens samfunn og næringsliv. Til sammen har disse 2500 selskapene rundt 20.000 norske arbeidsplasser.   

Store synergier gjennom samarbeid med handels- og tjenestenæringen!

Virke Vekst-selskapene er leverandører av teknologi og kunnskap som skaper store verdier for Norge. Deres potensiale for fremtidig verdiskaping er enormt.

Våre Vekst-medlemmer er selskaper som ønsker å naturlig være tettere knyttet opp mot handels- og tjenestenæringene i Norge. Hvis du som selskap for eksempel jobber med fremtidens digitale betalingsløsninger, vil det lønne seg å være medlem i en arbeidsgiverorganisasjon som samler majoriteten av norsk varehandel.

Samtidig vil våre medlemmer innenfor varehandel ha stor nytte av å ha dialog med våre Vekst-medlemmer hvis de skal hevde seg i den tøffe konkurransen i næringslivet. Da må man være ledende innenfor teknologi, kunnskap og innovasjon. Det er i dette skjæringspunktet Virke Vekst skal jobbe fremover. 

Sammen med våre medlemmer utfordrer vi politikerne og oss selv på hvilket samfunn vi ønsker. Vi bidrar til å løse samfunnets store og små utfordringer, og vi vil være en viktig aktør i fremtidens næringsliv og arbeidsliv.   

Konferanse

Hackathon: Digitale betalingsløsninger for fremtiden

Fremtidens betalingssystemer lages nå. Kanskje du om noen år ikke setter «pengene i banken», men heller plassere de i kryptomarkedet? Norges Bank utreder nå mulighetene for å innføre digitale sentralbankpenger, og ønsker innspill fra næringslivet. Er du et teknologiselskap som brenner for å posisjonere deg i morgendagens finansielle systemer? Er du interessert i digitale sentralbankpenger? Da er dette arrangementet for deg.

15. mar - 17. mar 2023,

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Virkes Executive Fremtidssamling

  Velkommen til fremtidssamling. Vi ser frem til å få dine innspill!

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Hackathon: Digitale betalingsløsninger for fremtiden

  Fremtidens betalingssystemer lages nå. Kanskje du om noen år ikke setter «pengene i banken», men heller plassere de i kryptomarkedet? Norges Bank utreder nå mulighetene for å innføre digitale sentralbankpenger, og ønsker innspill fra næringslivet. Er du et teknologiselskap som brenner for å posisjonere deg i morgendagens finansielle systemer? Er du interessert i digitale sentralbankpenger? Da er dette arrangementet for deg.

Hybrid ledernettverk for forretningsutvikling og vekst

Jobber du aktivt med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet? Ledere, på tvers av bransjer finner det krevende å fange opp endringer som kan bli kritiske for virksomheten. Flere nysgjerrige hoder fanger opp mer enn ett, og derfor inviterer vi til nettverk for forretningsutvikling og vekst hvor du også kan dele og drøfte ditt eget businesscase. Ved å fokusere på emner som opptar nettverksmedlemmene skapes nyttig innsikt som rask kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet.

Siste nytt

 • : Økt arbeidsgiveravgift fra 2023 – Virke jobber for å få det reversert i statsbudsjettet for 2024

  Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2023 å innføre en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønnsinntekter ut over 750.000 kroner. Dette forslaget er også en del av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV som ble presentert i Stortinget tidligere denne uken, og endringen innføres dermed i tråd med regjeringens forslag fra nyttår. Det fremholdes fra regjeringens side at den ekstra arbeidsgiveravgiften er et situasjonsbetinget tiltak som skal bidra til inndekning av ekstraordinært store utgifter i statsbudsjettet for 2023.

  Virke støtter ikke endringen, som i praksis er en særskatt på norske kompetansearbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser Norge vil være avhengige av når vi skal finne nye næringer å leve av i fremtiden og gjennomføre det grønne skiftet. Avgiftsøkningen risikerer også å påføre næringslivet store administrative kostnader.

  Det blir en kampsak for Virke å jobbe for at den økte arbeidsgiveravgiften blir avgrenset til 2023, og reversert i statsbudsjettet for 2024.

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Konsulenter; IT, økonomi, teknologi, lederutvikling og karriereveiledning

  Experis, Jefferson Wells og Right Management

  Avtalen med ManpowerGroup gir alle medlemmer rabaterte priser på rekrutterings- og konsulenttjenester innen IT, økonomi, teknologi, lederutvikling og karriereveiledning. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Kontakt

Innenfor ditt bransjeområde arbeider:

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.