Teknologi

Teknologibedrifter sitter med nøkkelen til både morgendagens handelsnæring og mange av de store samfunnsutfordringene. Blant våre 25 000 medlemsvirksomheter finner du alt fra kodere og utviklere til multinasjonale programvareleverandører, innen en rekke ulike spesialområder.

I tillegg til å komme på innsiden av et solid og variert fagmiljø, blir du del av et sammensydd nettverk som jobber aktivt for å bedre vilkårene for teknologibransjen – og å tilrettelegge for et tettere samarbeid med resten av handels- og tjenestenæringen. 

Fakta om bransjen

Omsetning 2021
281,1
milliarder kroner
Omsetningsvekst 2021
8,5 %
Sysselsatte 2022
110 453
Bedrifter (ikke ENK og med ansatte), 2021
8 753

Kilde: SSB/Virke Analyse

Tall for IT-tjenester (konsulenter, IKT og EDB), utgivelse av programvare, forskning og telekommunikasjon.

Interessert i statistikk og analyse for bransjen?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!

Medlemmer innen teknologi, finans og rådgivning inngår i fagfellesskapet Virke Vekst, og har med det tilgang på mange fordeler. Sammen med våre medlemmer utfordrer vi politikerne på hvilket samfunn vi ønsker. Bransjefelleskapet skal bidra til å løse samfunnets store og små utfordringer, og Virke Vekst vil være en viktig aktør i utviklingen av fremtidens næringsliv og arbeidsliv.

Du får:

Du får også:

Juridisk bistand og rådgivning: Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett.

Analyser og innsikt: Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

Fordelsavtaler og rabatter: Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra betalingsløsninger til hotell og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.

Virkes fokusområder

 • Arbeidsliv

  Som Hovedorganisasjon har Virke en sentral plass i trepartssamarbeidet, og deltar i fora der rammene for arbeidslivet utformes. Norge er i toppen av mange internasjonale rangeringer og har blant verdens beste arbeidsliv. Det kan ikke tas for gitt: Arbeidslivet må videreutvikles og skapes hver dag ute i virksomhetene.

 • Grønn omstilling

  Virke er pådriver og rådgiver for en mer bærekraftig handels- og tjenestenæring. Vi jobber politisk for at det skal lønne seg å være bærekraftig, og tilbyr verktøy og kurs som hjelper våre medlemmer å omstille seg til en mer sirkulær økonomi.

 • Kompetanse og utdanning

  Det må knyttes tettere bånd mellom skole og arbeidsliv, slik at utdanningsinstitusjonene i større grad tar hensyn til arbeidslivet og arbeidsmarkedets behov.

 • Like konkurransevilkår

  Like konkurransevilkår er en samlebetegnelse på vårt arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når disse konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

 • Skatt og avgift

  Vi jobber for et skatte- og avgiftssystem som fremmer aktivitet og sysselsetting, samtidig som det må lønne seg å velge bærekraftige løsninger.

 • Teknologi, innovasjon og digitalisering

  Ny teknologi og digitalisering er vesentlig for å fremme innovasjon i alle deler av nærings- og arbeidslivet, og det må tilrettelegges for det.

Statsbudsjettet 2024: Virkes innspill på vegne av bransjen

 • Arbeidsgiveravgift
  Utfordre på den ekstra arbeidsgiveravgiften, som ikke ble fjernet slik som lovet. Den gir kunnskapsbedriftene en enorm ulempe.
 • Formuesskatt
  Være tydelig på at formuesskatten rammer norske, private eiere og investeringer i bedriftene.
 • Kompetanse
  Det er en manglende satsing på kompetanse i årets budsjett. Regjeringen følger f.eks ikke opp sine løfter for fagskolene, og det er generelt lave ambisjoner for videreføring av bransjeprogram for kompetanseutvikling.
 • Forskning og innovasjon
  Virke er positive til økningen i støtten til næringsrettet forskning innen de mest sentrale virkemidlene for forskningsbasert innovasjon (Innovasjonsprosjekter gjennom Forskningsrådet og Skattefunn).
 • Innovatørene
  Se våre innspill til Næringskomiteen og Finanskomiteen på Stortinget gjennom vårt innovasjonsarrangement i saken under.
 • Digitalisering
  Regjeringen bevilger 1,6 milliarder kroner til digitaliseringstiltak, særlig rettet mot IKT-sikkerhet, helse og samferdsel. 16. oktober presenterte Støre dessuten en ny digitaliseringsminister, Karianne Tung. I tillegg er en ny digitaliseringsstrategi under utarbeidelse og regjeringen har sagt at de skal satse 1 milliard kroner på forskning om kunstig intelligens de nest fem årene. Virke Vekst stiller seg positiv til satsingen på digitalisering og er spente på hvordan Tung skal følge opp dette i tiden fremover.

Innspill til Kommunalkomiteen på Stortinget

Virke deltok i høringen om statsbudsjettet i Kommunal- og forvaltningskomiteen. Vi understreket at KI-pakken i EU vil være ny milepæl for det (digitale) indre marked, slik som GDPR (personvern) og Digital Services Act (DSA). DSA handler bla om ansvar for innhold på digitale plattformer, spesielt de såkalte big tech (Amazon, Apple, Google, Facebook). Det er viktig at disse forholder seg til regler om markedsføring rettet mot barn, hatefulle ytringer, og at innhold som gis europeere er lovlig i Europa. DSA er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, og det mener vi er problematisk for det er et viktig verktøy for å beskytte forbrukere og sikre næringslivet like vilkår. Elektronisk identifikasjon er også et viktig punkt i digitaliseringspolitikken fremover, mener Virke. Vi spilte derfor inn for komiteen at det er behov for å utvide den nasjonale eID-strategien som er utarbeidet av regjeringen til å gjelde for hele samfunnet, og ikke bare deler av offentlig sektor. Det bør etableres en struktur for datadeling på tvers av og internt i bransjer. Vi ba komiteen om å be regjeringen redusere de juridiske barrierene på nasjonalt nivå. 

Startup?

Bli medlem i Virke, det lønner seg!
Som gründer av en nyoppstartet bedrift er kanskje ikke medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon det første du tenker på.

Et medlemskap i Virke i et av bransjeområdene finans, teknologi eller rådgivning under Virke Vekst gir deg tilgang til flere tjenester som kan være svært nyttige i en oppstartsfase.

 • Startup-medlemskap 0-2 driftsår: 2500 kr per år (Maks 5 millioner i lønnskostnader) 
 • Startup-medlemskap 3-5 driftsår: 4500 kr per år (Maks 10 millioner lønnskostnader) 

Du får blant annet:

 • Juridisk bistand innen arbeidsrett og forretningsjus (inntil 30 min per sak, totalt 6 timer per år, deretter gunstige medlemspriser)
 • Arbeidsgiverguiden – Verktøy, maler og gode råd (Gratis tilgang i 2 år, verdi 8000 NOK per år)
 • Onboarding i Microsoft for startups: Med rådgivning og gratis tilgang på digitale løsninger (pilot) 

  Kontakt

  Medlemskap i Virke

  Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

   Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

   Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

   Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra forsikring til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke.