Reisepuls sommer 2024

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året; desember og juni. Målgruppe for undersøkelsen er et befolkningsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

Noen hovedfunn:

Funn fra Reisepuls sommer 2024 viser at ferieplanene for 2024 preges sterkt av at husholdningene har fått mindre å rutte med. Allikevel er det viktig å merke seg at ferien er fremdeles viktig, men nordmenn er fremdeles prisbevisste og tilpasser pengebruk, standard og destinasjoner ettersom at varer og tjenester har blitt dyrere i Norge. Dermed står pris og egen personlig økonomi sentralt i valg av ferie.

Andel som planlegger sommerferie

Totalt 71 prosent planlegger sommerferie 2024. Dette er marginalt lavere enn samme tid i 2023 da 76 prosent svarte det samme. Blant de som planlegger sommerferie er det totalt 75 prosent som vil tilbringe den i Norge, og flest oppgir at de vil tilbringe sommerferien i Norge på privat hytte, hjemme eller på besøk hos venner og familie i Norge.

Destinasjon

Samtidig er det totalt 49 prosent blant de som planlegger sommerferie som vil tilbringe den i utlandet. For sommerferien i utlandet er det spesielt kjente og trygge reisemål som Spania, Sverige, Danmark og Hellas som er populære reisemål.

Hva som påvirker valg av ferie i 2024

Økonomi og trygghet er sentralt i valg av feriene 2024 og funn i undersøkelsen viser at blant de som planlegger sommerferie vil husholdningene ha et gjennomsnittlig budsjett for sommerferien på 38.400 kroner. Blant de som tilbringer sommerferien i utlandet vil gjennomsnittshusholdningen bruke 53 450 kroner, mens de som ferierer i Norge vil være lavere. Blant de som planlegger sommerferie i Norge vil gjennomsnittshusholdningen bruke 35.250 kroner. Det er viktig å notere at gjennomsnittene påvirkes av noen få med stort budsjett for ferien, og dersom høye verdier tas ut, blir gjennomsnittet lavere.

Medlem? Nå kan du gjøre egne analyser!

Medlemmer i Virke får tilgang til et rikt sett data og grafer, med mulighet for å filtrere på utvalgte variabler.

Logg inn, og få fullstendig rapport:

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene