Reisepuls sommer 2023

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året; desember og juni. Målgruppe for undersøkelsen er et befolkningsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

Pris på rapporten eks mva

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

 • med medlemskap i VirkeGratis
 • uten medlemskap1 495 kr

Webinar

ReisePULS: Hvordan planlegger nordmenn å reise i 2024?

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor planlegger vi å tilbringe ferien, når planlegger vi ferien og hva er planlagt feriebudsjett? Dette og annet relatert til ferie og fritid får du vite mer om torsdag 4. januar.

4. jan. 2024, -

Noen hovedfunn:

 • Ferieplanene for 2023 preges fremdeles sterkt av endringer i økonomien og at mange har fått mindre å rutte med. Totalt oppgir 67 prosent at egen privatøkonomi vil være styrende for valg av reiseprodukt og destinasjon for ferien i 2023
 • Resultatene i undersøkelsen illustrerer at forbrukerne er mer bevisst om sin pengebruk på ferie. Dette viser seg både i valg av reisemål og destinasjon og hvor ferien tilbringes samt valg av overnatting.
 • Totalt 76 prosent planlegger sommerferie og vi velger kjente feriedestinasjoner som også har vært populære tidligere år.
 • Blant de som planlegger sommerferie oppgir 54 prosent at ferien tilbringes i utlandet og Spania, Sverige, Danmark, Hellas og Italia er mest populære reisemål.

3 av 4 planlegger sommerferie i 2023

Totalt er det tre av fire (76 prosent) som oppgir at de planlegger sommerferie i 2023. Dette er på tilsvarende nivåer som i 2019, før pandemien. 

Andel som planlegger sommerferie i 2023 Base: Alle n=2003 (2023 V)

69 prosent planlegger sommerferie i Norge

Blant de som planlegger sommerferie er det totalt 69 prosent som oppgir at de vil tilbringe den i Norge og spesielt mange som oppgir at de vil være hjemme eller på besøk hos venner og familie i Norge. Viken, Oslo og Vestland er populære reisemål for sommerferie i Norge. 

Hvor i Norge vil du sannsynligvis tilbringe sommerferien? (flere svar mulig) Base: Vil sannsynligvis tilbringe sommerferien i Norge n=1039

Velkjente reisemål for utlandet

Blant de som planlegger sommerferie er det totalt 54 prosent som oppgir at de vil tilbringe den i utlandet. Innen denne gruppen er det totalt 60 prosent som oppgir at de vil tilbringe den på hotell. Videre er det 21 prosent som oppgir at sommerferien i utlandet tilbringes på besøk hos venner eller familie i utlandet. Blant de som planlegger sommerferie i utlandet er det spesielt Spania, Sverige, Danmark, Hellas og Italia som er populære reisemål; vi velger altså velkjente reisemål for sommerferien. 

Til hvilket eller hvilke land er det sannsynlig at du vil reise? (flere svar mulig) Base: Vil sannsynligvis tilbringe sommerferien i utlandet n=812

Privat økonomi og pris får innflytelse på ferievalg

Mange velger Norge som destinasjon for sommerferien, og funn i undersøkelsen viser at forhold som pris og privat økonomi spiller inn i valg av destinasjon og reiseprodukt for feriene i år. Dette ses i sammenheng med prisstigning og inflasjon og dermed også redusert kjøpekraft i husholdningene. Resultatene viser også at forbrukerne påvirkes av disse faktorene da det spesielt er egen privat økonomi (68 prosent) og pris (64 prosent) som er styrende for valg av destinasjon og reiseprodukt for ferien.  

Undersøkelsen har kartlagt hvilke forhold forbrukerne mener vil styre deres valg av reise og reisemål i år. Totalt svarer nesten 7 av 10 (68 prosent) at egen privat økonomi er styrende for valg av reisemål i år. Dette gjelder spesielt de yngste aldersgruppene under 30 år i tillegg til 30-39 år, sammenlignet med eldre aldersgrupper som i mindre grad mener egen privat økonomi er styrende for valg av reisemål for feriene i 2023.  

I hvilken grad vil følgende forhold være styrende for ditt valg av reiseprodukt og destinasjon i 2023? Base: Alle n=2003

Medlem? Nå kan du gjøre egne analyser!

Medlemmer i Virke får tilgang til et rikt sett data og grafer, med mulighet for å filtrere på utvalgte variabler.

Logg inn, og få fullstendig rapport:

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene