Reisepuls 2022

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året; desember og juni. Målgruppe for undersøkelsen er et befolkningsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

Reisepuls våren 2022

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • Nesten 8 av 10 planlegger sommerferie i 2022
  • Blant de som planlegger sommerferie er det 49 prosent som oppgir at de sannsynligvis vil tilbringe ferien i utlandet. Blant de som vil tilbringe sommerferien i utlandet er det Spania, Danmark og Sverige som er destinasjonene med størst oppslutning
  • Selv om mange vil tilbringe årets sommerferie i utlandet, er det fremdeles mange som tilbringer ferien på privat hytte eller på besøk hos venner og familie i Norge. Blant de som vil tilbringe sommerferien i Norge er Vestland, Viken og Oslo de destinasjonene med størst oppslutning.
  • Resultatene i undersøkelsen indikerer at koronapandemien får mindre betydning for reiseaktiviteten i ferien 2022. Totalt svarer kun 19 prosent at reiseaktiviteten i ferien 2022 vil påvirkes av koronapandemien i stor grad. Dette er vesentlig lavere enn i desember 2021 da 69 prosent svarte det samme.  

Reisepuls vinter 2022

Hovedfunn fra undersøkelsen:

  • 66 % planlegger sommerferie, og andelene som planlegger ferie for 2022 er på nivå med tidligere målinger. Det er spesielt gode avbestillingsmuligheter og lav smitte i destinasjonslandet som flest mener bidrar til å øke sannsynligheten for utenlandsreiser i 2022. Samtidig er det spesielt karantene i destinasjonslandet og karantene i Norge etter hjemkomst som flest mener vil redusere sannsynligheten for å bestille reiser til utlandet i 2022.
  • Pandemien preger fremdeles nordmenns reiseplaner for 2022. Totalt er det nesten 70 prosent som mener at reiseaktiviteten i ferien deres vil påvirkes av koronasituasjonen. Videre oppgir 80 prosent at smittespredning av covid19 på destinasjonen vil påvirke deres valg av reiseprodukt og destinasjon, samtidig som 72 prosent peker på at smittespredning av covid19 i Norge vil påvirke deres valg av destinasjon og reiseprodukt i ferien for 2022.
  • Årets undersøkelse viser videre at norske husstander i gjennomsnitt planlegger å bruke 40 150 kroner på reiser eller ferieopphold i 2022. Dette er på nivå med forrige måling i desember 2020, men fremdeles lavere enn husholdningene brukte før pandemien. 

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • med medlemskap i VirkeGratis
  • uten medlemskap950 kr

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.