Reisepuls 2023

Reisepuls 2023 gir innsikt i norske befolkningens ferie- og reiseplaner for 2023; både hvordan feriene tilbringes og hvor vi planlegger å reise. Videre gir årets rapport dybdeinnsikt i forbrukernes planer for sommerferien 2023, som er nytt av året.

Noen hovedfunn:

  • Ferieplanene for 2023 preges sterkt av endringer i økonomien og at mange har fått mindre å rutte med. Totalt oppgir 66 prosent at egen privatøkonomi vil være styrende for valg av reiseprodukt og destinasjon for ferien i 2023
  • Resultatene i undersøkelsen illustrerer at forbrukerne er mer bevisst om sin pengebruk på ferie. Dette viser seg både i valg av reisemål og destinasjon og hvor ferien tilbringes samt valg av overnatting.
  • Totalt 66 % planlegger sommerferie og vi velger kjente feriedestinasjoner som også har vært populære tidligere år.
  • Blant de som planlegger sommerferie oppgir 50 prosent at ferien tilbringes i utlandet og Spania, Sverige, Danmark og Hellas er mest populære destinasjoner.
  • Totalt planlegger nesten 8 av 10 (79 prosent) helgeturer med overnatting i 2023. Dette er på tilsvarende nivåer som før pandemien. Blant de som planlegger helgetur i Norge er hovedstaden et svært populært reisemål. De som velger å reise til utlandet på helgeturer har Danmark, Sverige eller Storbritannia som destinasjoner med størst oppslutning.

Om undersøkelsen:

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid.  Målgruppe for undersøkelsen er et befolkningsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år og er gjennomført av Opinion på oppdrag av Virke.

Som medlem i Virke får du tilgang til Digital Reisepuls

Pris på rapporten eks mva

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • med medlemskap i VirkeGratis
  • uten medlemskap1 495 kr

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.