Reisepuls 2022

Reisepuls fra Virke er en kartlegging av ulike forhold knyttet til ferier: Hva slags type ferie, hvor vi planlegger å tilbringe ferien, planlagt feriebudsjett og annet relatert til ferie og fritid. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året; desember og juni. Målgruppe for undersøkelsen er et befolkningsrepresentativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

Reisepuls 2022 ble gjennomført i forkant av nasjonale smitteverntiltak innført i desember 2021. Funn fra Virkes medlemsundersøkelse blant medlemsvirksomheter i reiselivsbransjen i desember 2021, indikerer at reiseplanene for 2022 er sterkt preget av smitteverntiltak og usikkerhet om videre utvikling i pandemien. Funn i denne undersøkelsen illustrerer at aktørene merker denne endringen tydelig i sin virksomhet.

Funn fra måling i juni 2021

Flere planlegger ferie sammenlignet med måling i desember 2020: 70 % planlegger å ha sommerferie i 2021.

Sommerferien tilbringes i Norge. Blant de som planlegger sommerferie svarer 50 % at de sannsynligvis tilbringer sommerferien hjemme, mens 47 % oppgir at de tilbringer den på besøk hos venner eller familie i Norge.

60 % svarer at reiseaktiviteten i ferien deres i 2021 i vil påvirkes av koronasituasjonen. I desember svarte totalt 73 % det samme, og dette er en nedgang på 13 prosentpoeng.

Det er flere forhold ved koronapandemien som påvirker sannsynligheten for å bestille reise til utlandet. Å selv ha tatt vaksine (63 %), lav smitte i destinasjonslandet (62 %) og gode avbestillingsmuligheter (61 %) er de forhold som flest mener at vil øke sannsynligheten for å bestille reise til utlandet i 2021.

Resultatene indikerer at gjennomsnittshusstanden nå planlegger å bruke 24 350 kroner på ferie i 2021.

Funn fra Reisepuls 2022

66 % planlegger sommerferie, og andelene som planlegger ferie for 2022 er på nivå med tidligere målinger. Det er spesielt gode avbestillingsmuligheter og lav smitte i destinasjonslandet som flest mener bidrar til å øke sannsynligheten for utenlandsreiser i 2022. Samtidig er det spesielt karantene i destinasjonslandet og karantene i Norge etter hjemkomst som flest mener vil redusere sannsynligheten for å bestille reiser til utlandet i 2022.

Pandemien preger fremdeles nordmenns reiseplaner for 2022. Totalt er det nesten 70 prosent som mener at reiseaktiviteten i ferien deres vil påvirkes av koronasituasjonen. Videre oppgir 80 prosent at smittespredning av covid19 på destinasjonen vil påvirke deres valg av reiseprodukt og destinasjon, samtidig som 72 prosent peker på at smittespredning av covid19 i Norge vil påvirke deres valg av destinasjon og reiseprodukt i ferien for 2022.

Årets undersøkelse viser videre at norske husstander i gjennomsnitt planlegger å bruke 40 150 kroner på reiser eller ferieopphold i 2022. Dette er på nivå med forrige måling i desember 2020, men fremdeles lavere enn husholdningene brukte før pandemien. 

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

  • med medlemskap i VirkeGratis
  • uten medlemskap950 kr

Logg inn

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.