Bærekraftig og sirkulær handel med varer og tjenester

Det er et stort potensial for nye handels- og tjenestejobber i en sirkulær økonomi. Framtidens virksomheter innen handel- og andre tjenestenæringer må i større grad bli en del av den sirkulære økonomien for å sikre en bærekraftig utvikling både av næringen og samfunnet.

En sirkulær økonomi kommer ikke av seg selv. I alle fall ikke i det omfanget som er nødvendig av hensyn til samfunnets bærekraft. Årsaken er at det i dag eksisterer en rekke barrierer som hindrer at utviklingen av en sirkulær økonomi når samfunnsøkonomisk gunstige nivåer.

Barrierene handler blant annet om at:

 • Ressursbruk og klimagassutslipp prises for lavt i forhold til de skader de forårsaker.
 • Forskjellige markedsaktører ikke er godt nok koordinert til å utvikle felles sirkulære verdikjeder.
 • Teknologi for lønnsom skalering mangler.
 • Lovverket hindrer gjenbruk av enkelte produkter og materialer.
 • Bedrifter generelt investeres for lite (fra et samfunnsøkonomisk perspektiv) i forskning og innovasjon.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

 • med medlemskap i VirkeGratis
 • uten medlemskapGratis

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.