Analyse av drivere for bærekraftig utvikling i byggevarehandelen

Hvordan kan norsk byggevarehandel bidra til bærekraftig utvikling og omstilling til sirkulær økonomi?

I rapporten «Analyse av drivere for bærekraftig utvikling i norsk byggevarehandel» får du innsikt i de viktigste driverne for innovasjon av nye bærekraftige tjenester og forretningsmodeller og omstilling av BAE-næringen til en sirkulær økonomi de neste 5 – 10 årene:

 • Urbanisering og bærekraftig byutvikling
 • EUs grønne vekststrategi «EUs green deal»
 • Større vekt på åpenhet i verdikjeder og rapportering på bærekraft
 • Knapphet på ressurser og omstilling til sirkulær økonomi

Byggevarehandelen spiller en betydelig rolle både i markedet for nybygg og rehabilitering av bygg. Som importør og distributør av byggevarer, kan byggevarekjedene stille krav til klima, miljø og etiske forhold ved innkjøp av både byggevarer og transport- og logistikkløsninger. Som leverandør av produkter og tjenester til både bedrifter og privatpersoner, spiller handelen dessuten en viktig rolle i den digitale samhandlingen mellom de ulike aktørene i bygg-, anlegg og eiendomsmarkedet.

Tilgang på strukturerte data om byggevarers klima- og miljøegenskaper har stor betydning for valgene byggherrer, prosjekterende, utførende og private forbrukere tar når de skal planlegge, prosjektere, bygge nytt eller rehabilitere.

Byggevarehandelen er også i posisjon til å utnytte data til å utvikle tjenester som gir mer effektiv bruk av naturressurser og råvarer, gir lengre levetid for materialer og produkter og reduserer avfallsmengder gjennom hele byggets livsløp.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

 • med medlemskap i VirkeGratis
 • uten medlemskapGratis

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.