Analyse av drivere for bærekraftig utvikling i byggevarehandelen

Hvordan kan norsk byggevarehandel bidra til bærekraftig utvikling og omstilling til sirkulær økonomi?

I rapporten «Analyse av drivere for bærekraftig utvikling i norsk byggevarehandel» får du innsikt i de viktigste driverne for innovasjon av nye bærekraftige tjenester og forretningsmodeller og omstilling av BAE-næringen til en sirkulær økonomi de neste 5 – 10 årene:

 • Urbanisering og bærekraftig byutvikling
 • EUs grønne vekststrategi «EUs green deal»
 • Større vekt på åpenhet i verdikjeder og rapportering på bærekraft
 • Knapphet på ressurser og omstilling til sirkulær økonomi

Byggevarehandelen spiller en betydelig rolle både i markedet for nybygg og rehabilitering av bygg. Som importør og distributør av byggevarer, kan byggevarekjedene stille krav til klima, miljø og etiske forhold ved innkjøp av både byggevarer og transport- og logistikkløsninger. Som leverandør av produkter og tjenester til både bedrifter og privatpersoner, spiller handelen dessuten en viktig rolle i den digitale samhandlingen mellom de ulike aktørene i bygg-, anlegg og eiendomsmarkedet.

Tilgang på strukturerte data om byggevarers klima- og miljøegenskaper har stor betydning for valgene byggherrer, prosjekterende, utførende og private forbrukere tar når de skal planlegge, prosjektere, bygge nytt eller rehabilitere.

Byggevarehandelen er også i posisjon til å utnytte data til å utvikle tjenester som gir mer effektiv bruk av naturressurser og råvarer, gir lengre levetid for materialer og produkter og reduserer avfallsmengder gjennom hele byggets livsløp.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

 • med medlemskap i VirkeGratis
 • uten medlemskapGratis

Kontakt

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene