Guide til deg som konkurrerer med det offentlige

Hvis du opplever konkurranse fra kommune eller andre i offentlig sektor er dette guiden for deg!

Her får du introduksjon til regelverket og praktiske råd til hvordan du kan hjelpe deg selv i møte med konkurrenter som har det offentlige i ryggen:

  • Hvilke røde flagg skal du se etter?
  • Hva er tegn på en konkurransefordel eller -hindring?
  • Hvordan ber du om innsyn?
  • Og hvordan følger du opp hvis du mener at det offentlige påvirker konkurransen?

Like vilkår er en samlebetegnelse på Virkes arbeid med å øke privates tilgang til de offentlige markedene, bedre rammevilkår når de konkurrerer mot det offentlige– eller selger varer/tjenester til det offentlige, og arbeid med tilknyttet regelverk. Det er også konkurransespørsmål i de private markedene. Det omfatter konkurransevilkår mellom det offentlige og private virksomheter, samt konkurransevilkår mellom bransjer og salgskanaler.

Mer om like konkurransevilkår

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.