Anita Sundal

leder like vilkår

Litt om Anita

Anita er leder konkurransevilkår, og hun er advokat. Hun har et helhetlig og overordnet ansvar for Virkes arbeid for konkurransevilkår, og representerer Virke i ulike fora. Vi jobber for våre medlemmer i møte med politikere og andre samfunnsaktører.

Dette gjør Anita hos Virke

Anita representerer Virke i Anskaffelsesakademiet, Kontaktutvalget for offentlige anskaffelser (NFD), Samarbeidsavtale ideelle (NFD) og Næringslivets sikkerhetsråd.