Anita Sundal leder like vilkår

Litt om Anita

Anita er leder arbeidslivs- og næringspolitikk, og hun er advokat. Avdelingen har et helhetlig og overordnet ansvar for Virkes politiske arbeid, og representerer ofte Virke i to- og trepartssamarbeidet. Vi jobber for våre medlemmer i møte med politikere og andre samfunnsaktører.

Dette gjør Anita hos Virke

Anita representerer Virke i Kompetansepolitisk råd, Anskaffelsesakademiet, Kontaktutvalget for offentlige anskaffelser (NFD), Samarbeidsavtale ideelle (NFD) og referansegruppen for FOU-prosjekter (ASD).

;