Rapport om handels- og tjenestenæringen 2021

Virke har rundt 24 750 medlemmer spredt rundt i hele landet, både store og små, i privat og ideell sektor og innen et bredt spekter av ulike bransjeområder.

Denne rapporten beskriver rollen til handels- og tjenestenæringen i norsk økonomi, hvordan pandemien har påvirket næringen og hvilke politiske saker virksomheter innen handels- og tjenestenæringen er opptatt av inn mot stortingsvalget 2021 og framover.

Rapporten består av:

 • Politisk pulsmåler

  På oppdrag fra Virke har Opinion gjennomført en undersøkelse med ulike spørsmål blant et representativt utvalg av virksomheter innen privat tjenesteytende næring. I privat tjenesteytende næring inngår virksom­heter innen varehandel, transport og lagring, overnattings- og serveringsvirksomhet og andre tjenesteytende næringer. Undersøkelsen fokuserte på ulike politiske saker, blant annet viktigheten av saker inn mot stortingsvalget 2021. Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2021. Antall respondenter var 1000.

 • «Virkebarometeret 2021»

  På oppdrag fra Virke har Opinion gjennomført en annen undersøkelse med ulike spørsmål blant et represen­tativt utvalg av virksomheter innen privat tjenesteytende næring. I privat tjenesteytende næring inngår virksomheter innen varehandel, transport og lagring, overnattings- og serveringsvirksomhet og andre tjenesteytende næringer. Undersøkelsen ble gjennomført i juni 2021. En tilsvarende undersøkelse fra 2019, også utført av Opinion, blir brukt som sammenligningsgrunnlag for årets svar. Antall respondenter var 1000.

 • Virkes medlemsundersøkelser

  En undersøkelse utarbeidet av Virke som gjennomføres blant våre medlemmer. Undersøkelsen er gjennom­ført månedlig eller hyppigere under pandemien. Antall respondenter på hver undersøkelse er ca. 1000. Undersøkelsen gjennomføres på web og består både av faste spørsmål om aktivitetsnivå og økonomi, samt aktuelle spørsmål om andre forhold.

Bestill rapporten

Etter bestilling vil du motta rapporten på e-post innen kort tid.

 • med medlemskap i VirkeGratis
 • uten medlemskapGratis

Mer informasjon?

For mer detaljerte resultater fra undersøkelsene i denne rapporten ta kontakt med

Medlemskap i Virke

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene