Medlemsundersøkelsen

Vi spør medlemmene kvartalsvis om status i egen virksomhet i form av markedssituasjon og fremtidsutsikter. Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen.

Hovedfunn Q3 2023

Det er for mange medlemmer fortsatt krevende tider i august 2023, men situasjonen er på mange måter todelt. Totalt oppgir 41 prosent at de har en god markedssituasjon nå. Samtidig er det totalt 25 prosent som rapporterer om en dårlig markedssituasjon. Det er spesielt virksomhetene innen byggevarehandelen, hus og hjem og faghandel som har krevende tider. Samtidig ser vi at tjenesteytende næringer som finans, teknologi og reiseliv rapporterer om gode tider i tredje kvartal.

Resultatene viser at det er flere forhold som påvirker fremtiden. Totalt er det flest på peker på innkjøpspriser og at dette i stor grad vil påvirke fremtidsutsiktene for virksomheten. Dette gjelder et bredt spekter av bransjer som for eksempel dagligvare, faghandel, hus og hjem samt servicehandel. I tillegg er det mange som peker på at husholdningens kjøpekraft i stor grad vil påvirke fremtidsutsiktene for virksomhetene. Dette gjelder spesielt innen byggevarehandel, dagligvare, faghandel og hus og hjem.

Segmenter i undersøkelsen

Forbrukerrettede tjenester
Dette er virksomheter innen service, reiseliv, trening og aktiv helse, kultur og produsentforeningen.

Bedriftsrettede tjenester
Dette er virksomheter som tilbyr profesjonelle tjenester innen finans, rådgivning og teknologi.

Handel
Dette inkluderer virksomheter innen byggevarehandel, dagligvare, faghandel, hus og hjem, servicehandel og helseindustri.

Bygg
Dette inkluderer virksomheter innen byggenæringen.

Markedssituasjon

Resultatene fra tredje kvartal viser at flere av medlemmene i undersøkelsen rapporterer om en god markedssituasjon i dette kvartalet. Samtidig er det totalt 25 prosent av medlemmene i undersøkelsen som opplever en svært eller ganske dårlig markedssituasjon i denne perioden, dette gjelder spesielt medlemmene innen handel.

Totalt sett er situasjonen stabil sammenlignet med Q2, dette gjelder spesielt innen segmentene handel og bygg.

Forventninger markedssituasjon

Resultatene for tredje kvartal viser at medlemmene i undersøkelsen er forsiktige optimister om fremtidig markedssituasjon neste tre måneder. Totalt er det kun en mindre andel av medlemmene i undersøkelsen som forventer en bedre markedssituasjon neste tre måneder sammenlignet med i dag.

Samtidig er det noen flere av medlemmene i undersøkelsen som forventer at markedssituasjonen vil være dårligere neste tre måneder sammenlignet med i dag. Dette gjelder flere av medlemmene i undersøkelsen; både innen byggenæringen, handel og forbrukerrettede tjenester.

Sammenlignet med Q2 er det spesielt medlemmene i undersøkelsen innen handel som har endret synet på fremtidig markedssituasjon, og blitt mindre optimistiske. I undersøkelsen gjennomført i april gjeldende andre kvartal forventet 21 prosent av disse medlemmene en bedre markedssituasjon fremover, mens det i undersøkelsen i tredje kvartal kun er 13 prosent som sier det samme.

Faktorer som påvirker fremtidsutsiktene

Av faktorene kartlagt i undersøkelsen, er det flest som peker på at innkjøpspriser og kjøpekraft i husholdningene i stor grad vil påvirke fremtidsutsiktene for virksomheten.

Dette er ganske stabilt sammenlignet med resultatene i Q2 hvor innkjøpspriser og kjøpekraft i husholdningene også var faktorene med størst betydning for fremtidsutsiktene til virksomhetene.

Vurderer du medlemskap i Virke?

Som medlem får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene