Medlemsundersøkelsen

Vi spør medlemmene kvartalsvis om status i egen virksomhet i form av markedssituasjon og fremtidsutsikter. Dette er hovedfunnene fra undersøkelsen.

Hovedfunn Q1 2024

Q1 2024 har vært preget av en svak krone, høye priser og renter. Dette bidrar til redusert kjøpekraft i husholdningene og økte kostnader for flere bedrifter. Situasjonen preger også tilbakemeldingene fra flere av medlemmene i Virke som har deltatt i undersøkelsen samtidig som resultatene indikerer større optimisme om fremtidsutsiktene i Q1 sammenlignet med Q4 2023.  

Totalt er det 33 prosent av medlemmene i medlemsundersøkelsen for Q1 som rapporterer at de har en svært eller ganske god markedssituasjon. Dette er relativt stabilt sammenlignet med Q4 2023 da 35 prosent svarte det samme. Samtidig er det i Q1 totalt 33 prosent av medlemmene i undersøkelsen som rapporterer om en svært eller ganske dårlig markedssituasjon. Dette er stabilt sammenlignet med forrige kvartal. Resultatene indikerer at det spesielt er virksomhetene innen handel i undersøkelsen som rapporterer om krevende markedssituasjon i første kvartal.  

I undersøkelsen for første kvartal er det flere forhold som påvirker fremtiden til medlemmene. Totalt er det flest, 54 prosent, som peker på at kjøpekraft i husholdningene vil påvirke fremtidsutsiktene. Dette gjelder flere bransjer, spesielt innen handel som for eksempel byggevarehandel, dagligvare, faghandel og hus og hjem.

Segmenter i undersøkelsen

Forbrukerrettede tjenester
Dette er virksomheter innen service, reiseliv, trening og aktiv helse, kultur og produsentforeningen.

Bedriftsrettede tjenester
Dette er virksomheter som tilbyr profesjonelle tjenester innen finans, rådgivning og teknologi.

Handel
Dette inkluderer virksomheter innen byggevarehandel, dagligvare, faghandel, hus og hjem, servicehandel og helseindustri.

Bygg
Dette inkluderer virksomheter innen byggenæringen.

Markedssituasjon

Resultatene fra første kvartal viser at 33 prosent av medlemmene i undersøkelsen rapporterer om en god markedssituasjon i dette kvartalet. Samtidig er det totalt like stor andel, 33 prosent av medlemmene i undersøkelsen, som opplever en svært eller ganske dårlig markedssituasjon i denne perioden, og dette gjelder spesielt innen byggevarehandel og hus og hjem.  

Sammenlignet med forrige kvartal er det fremdeles noen av bransjene innen handel som melder om krevende markedssituasjon i første kvartal.

Forventninger markedssituasjon

Resultatene fra første kvartal viser at medlemmene i undersøkelsen har mer optimistiske forventninger til markedssituasjon neste tre måneder, sammenlignet med fjerde kvartal 2023. Totalt er det 18 prosent som forventer en bedre markedssituasjon neste tre måneder sammenlignet med i dag. Dette er en betydelig endring sammenlignet med fjerde kvartal 2023 da kun 10 prosent av medlemmene i undersøkelsen svarte det samme. Resultatene indikerer at optimismen gjelder et bredt spekter av bransjer og er gjennomgående både blant handel, bygg, husholdningsrettede tjenester og profesjonelle tjenester.  

Samtidig er det 19 prosent av medlemmene i undersøkelsen som forventer at markedssituasjonen vil være dårligere neste tre måneder sammenlignet med i dag. Dette er vesentlig mindre andel enn i forrige kvartal da 30 prosent svarte det samme. Resultatene fra første kvartal viser at det spesielt er virksomheter innen byggevarehandel og faghandel som melder om dårligere markedssituasjon neste tre måneder sammenlignet med i dag.

Faktorer som påvirker fremtidsutsiktene

Av faktorene kartlagt i undersøkelsen, er det flest som peker på at kjøpekraft i husholdningene og innkjøpspriser som i stor grad vil påvirke fremtidsutsiktene for virksomheten. Sammenlignet med forrige kvartal er det fremdeles husholdningenes kjøpekraft og innkjøpspriser som flest peker på som de faktorene med størst påvirkning på fremtidsutsiktene.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene