Lars Eivind Haartveit

Direktør/sjeføkonom

Litt om Lars

Sjeføkonom med bakgrunn fra Finansdepartementet, DNB og Nordea

Dette gjør Lars hos Virke

Konjunkturanalyser og prognoser for omsetning i detaljhandelen, makroøkonomi mer generelt, statistikk og beregninger i forbindelse med lønnsoppgjørene, fremtidens pensjonsregler, lønnsdannelse mv. Holder innlegg i ulike fora om disse temaene