Prognoser for norsk detaljhandel 2024

Vi ser for oss at den høye prisveksten kommer ned og at veksten i norsk detaljhandel i 2024 langt mer drives av volum enn i fjor. Samlet sett venter vi at detaljhandelen uten motorvogner og bensin vil vokse med 5 prosent i 2024, etter en vekst på 4 prosent i 2023.

Høy prisstigning bidro til at omsetningen i detaljhandelen økte 2023, mens omsatt volum (omsetning målt i faste priser) falt. Høy prisvekst og renteoppgang rammet i særlig grad kapitalvarebransjer, som møbler og byggevarehandel. Det var en vridning mot lavpris i flere bransjer.

Flere forhold tilsier økt detaljhandel til høsten, som lønnstilleggene nå i vår, lavere prisstigning og at renteøkningene trolig er over. Lavere prisvekst, særlig på importerte varer, medfører at vi venter bedre volumutvikling enn i fjor for de fleste prognosebransjene fra 2023 til 2024, selv om verdiveksten avtar for dagligvarehandel og bredt vareutvalg ellers. Norske nettbutikker øker fortsatt omsetningen noe fra de høye pandeminivåene, men veksten er nå mer på linje med øvrig detaljhandel. 

Handelsrapporten 2023: Klær, ur og dyr er handelsvinnerne

Virkes årlige handelsrapport, den mest komplette analysen av norsk detaljhandel, viser at det stadig blir viktigere å være til stede både på nett og i fysisk butikk. Klokkeforhandleren Urmaker Bjerke var den mest lønnsomme norske handelsaktøren i 2022, tett fulgt av Kid Interiør og Voice. 

Året vi er inne i har vært vanskelig for mange, med lav etterspørsel, dyrtid og lav kronekurs. I likhet med andre sektorer har handelen behov for en målrettet politikk for å oppleve vekst.

Slik bruker du medlemskapet

Som medlem i Virke får du som arbeidsgiver mange fordeler.

 • Få hjelp med HR og arbeidsrett

  Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.

  Hjelp for arbeidsgivere

 • Forretningsjuridisk bistand

  Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.

  Forretningsjuridisk bistand

 • Gunstige fordelsavtaler

  Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.

  Se alle fordelsavtalene