Hvordan håndtere hendelser med mange omkomne

Dette er en veileder for begravelsesbyrået til å håndtere oppdrag som er større en byråets kapasitet.

Virke Gravferd har en ressurs- og beredskapsplan. Dette kan fungere som et supplement til byråets egne ressurser. Virke Gravferd har også et Beredskapsteam med erfaring og kompetanse til å sikre en ansvarlig håndtering av slike hendelser.

Varslingsrutiner

Husk å varsle Virkes beredskapsteam, ved Bransjedirektør Gunnar Hammersmark. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

Her finner du ressurs- og beredskapsplan.

Dette er det viktig å tenke over ved varsling:

  1. Hendelsens omfang
  2. Geografiske forhold
  3. Byråets oppdragsgiveretat, navn og telefonnummer
  4. Personell og transportmidler
  5. Egnet oppbevaringssted
  6. Egnede katastrofeposer og bårer
  7. Annet innsatspersonell – avklare behov for samarbeid
  8. Behov for å opprette beredskapskontor

Virke Gravferd beredskapsteam

Virke Gravferd har også et beredskapsteam med erfaring og kompetanse på ansvarlig håndtering av slike hendelser, som kan bistå medlemmer når slike situasjoner oppstår.

Bransjedirektør Gunnar Hammersmark Tlf: 901 81 602
Josef Bentzen Tlf: 901 28 275
Johan Sebastian Blum  Tlf: 920 12 199
Per Firing  Tlf: 922 93 999
Vanja Grønhaug  Tlf: 908 23 582
 Andreas Rustad Hansen  Tlf: 996 20 042
 Berit Stangeland Hanssen; Tlf: 404 12 861
John Haugland; Tlf: 961 60 181
Harald Schee Tlf: 900 28 015
Jarle Skjennum Tlf: 916 35 692