Hvordan håndtere hendelser med mange omkomne

Dette er en veileder for begravelsesbyrået til å håndtere oppdrag som er større en byråets kapasitet.

Virke Gravferd har en ressurs- og beredskapsplan. Dette kan fungere som et supplement til byråets egne ressurser. Virke Gravferd har også et Beredskapsteam med erfaring og kompetanse til å sikre en ansvarlig håndtering av slike hendelser.

Varslingsrutiner

Husk å varsle Virkes beredskapsteam, ved bransjeleder Åse Skrøvset. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

Her finner du ressurs- og beredskapsplan.

Dette er det viktig å tenke over ved varsling:

  1. Hendelsens omfang
  2. Geografiske forhold
  3. Byråets oppdragsgiveretat, navn og telefonnummer
  4. Personell og transportmidler
  5. Egnet oppbevaringssted
  6. Egnede katastrofeposer og bårer
  7. Annet innsatspersonell – avklare behov for samarbeid
  8. Behov for å opprette beredskapskontor

Virke Gravferd beredskapsteam

Virke Gravferd har også et beredskapsteam med erfaring og kompetanse på ansvarlig håndtering av slike hendelser, som kan bistå medlemmer når slike situasjoner oppstår.

Navn Sted Telefonnummer

Runar Løvås

Drammen

97 06 37 22

Hilde Skranefjell

Stavanger

97 74 17 70

Erik Tefre Skiple

Bergen

98 02 09 15

Lars Svanholm

Trondheim

90 11 05 50

Finn Georg Fleischer

Flisa

48 89 65 44

Johann Sebastian Blumm

Bergen

92 01 21 99

Vanja Grønhaug

Bodø

90 82 35 82

John Andreassen

Stavanger

99 35 55 55

John Haugland 

Sandefjord

95 16 01 81

Jarle Skjennum

Oslo

91 63 56 92

Andreas Rustad Hansen

Harstad

99 62 00 42

Geir Hartvigsen

Tromsø

77 64 10 00

Anita Svenningsen

Grimstad

95 74 44 92

Åse Skrøvset

Drammen

95 87 84 44