Hvordan håndtere hendelser med mange omkomne

Dette er en veileder for begravelsesbyrået til å håndtere oppdrag som er større en byråets kapasitet.

Virke Gravferd har en ressurs- og beredskapsplan. Dette kan fungere som et supplement til byråets egne ressurser. Virke Gravferd har også et Beredskapsteam med erfaring og kompetanse til å sikre en ansvarlig håndtering av slike hendelser.

Varslingsrutiner

Husk å varsle Virkes beredskapsteam, ved Bransjedirektør Gunnar Hammersmark. Kontaktinformasjon finnes nederst på siden.

Her finner du ressurs- og beredskapsplan.

Dette er det viktig å tenke over ved varsling:

  1. Hendelsens omfang
  2. Geografiske forhold
  3. Byråets oppdragsgiveretat, navn og telefonnummer
  4. Personell og transportmidler
  5. Egnet oppbevaringssted
  6. Egnede katastrofeposer og bårer
  7. Annet innsatspersonell – avklare behov for samarbeid
  8. Behov for å opprette beredskapskontor

Virke Gravferd beredskapsteam

Virke Gravferd har også et beredskapsteam med erfaring og kompetanse på ansvarlig håndtering av slike hendelser, som kan bistå medlemmer når slike situasjoner oppstår.

Bransjedirektør Hammersmark, Gunnar 90 18 16 02
Hviding, Bjørn 92 88 06 66
Skranefjell, Hilde 97 74 17 70
Skiple,  Erik Tefre 98 02 09 15
Svanholm, Lars 90 11 05 50
Fleischer, Finn Georg 48 89 65 44
Blumm, Johann Sebastian 92 01 21 99
Grønhaug, Vanja 90 82 35 82
Schee,  Harald 90 02 80 15
Haugland, John 95 16 01 81
Skjennum, Jarle 91 63 56 92
Hansen, Andreas Rustad 99 62 00 42