Ledere i gravferdsbransjen

Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen. Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Hvem kan delta?

  • Læringsutbytte

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?