Kompetanseutvikling for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? Blir du med i et nettverk får du mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Våre nettverk er en arena for erfaringsutveksling, sparring og læring.

 • Hvem er med i nettverket?

  Hvert nettverk består av 10-20 personer fra ulike bedrifter som har tilsvarende stillinger. 

 • Hvordan organiseres nettverket?

  Nettverkene har en nettverkskoordinator fra Virke som tilrettelegger samlingene og skaffer interessante foredragsholdere.  Koordinatoren sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted.

  Det faglige innholdet utvikles i tråd med hva dere som er med i nettverket ønsker. Hver og en av dere kan påvirke innholdet på samlingene. Dere velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

 • Hvorfor skal du bli med i et nettverk?

  • Du vil få samspill med likesinnede og mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.
  • Du får diskutert løpende praksis og utviklingstendenser i din bransje med andre ledere.
  • Du får drøftet konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen.
 • Hvordan blir jeg med?

  Ta kontakt med oss og vi finner det nettverket som passer best for deg.

 • Hva koster det å være med?

  Fra 9 900 kroner per nettverksyklus. En syklus kan være for eksempel fem samlinger. Prisene varier da nettverkene har forskjellig opplegg. 

Kontakt