Kompetanseutvikling for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? Blir du med i et nettverk får du mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Våre nettverk er en arena for erfaringsutveksling, sparring og læring.

Vanlige spørsmål om nettverk

 • Hvem er med i nettverket?

  Hvert nettverk består av 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. 

 • Hvordan organiseres nettverket?

  Nettverkene har en nettverkskoordinator fra Virke som tilrettelegger samlingene og skaffer interessante foredragsholdere.  Koordinatoren sørger for å legge en møteplan og ordner alle praktiske forhold omkring møtetid og sted.

  Det faglige innholdet utvikles i tråd med hva dere som er med i nettverket ønsker. Hver og en av dere kan påvirke innholdet på samlingene. Dere velger selv relevante temaer og bruker egne/bransjens konkrete problemstillinger som utgangspunkt for diskusjonene.

 • Hvorfor skal du bli med i et nettverk?

  • Du vil få samspill med likesinnede og mulighet til å utvikle deg både faglig og personlig.
  • Du får diskutert løpende praksis og utviklingstendenser i din bransje med andre ledere.
  • Du får drøftet konkrete temaer eller problemstillinger fra hverdagen.
 • Hvordan blir jeg med?

  Ta kontakt med oss og vi finner det nettverket som passer best for deg.

 • Hva koster det å være med?

  Fra 9 900 kroner per nettverksyklus. En syklus kan være for eksempel fem samlinger. Prisene varier da nettverkene har forskjellig opplegg. 

Virkes nettverk

Kontakt

Vi kontakter deg for en hyggelig samtale om hvilket nettverk du hører hjemme i!

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.