Ledernettverk for HR-ansvarlige Ideell

HR er et utfordrende fagfelt, og vi gir deg en arena hvor du kan treffe andre som er i en HR lederrolle. Du får en fortrolig møteplass for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Organisasjonsutvikling/ Organisasjonskultur
  • Kommunikasjon og Etikk
  • Lederutvikling og coaching
  • Rekruttering
  • IA - relaterte temaer

  Du og de andre i nettverket har mulighet til å påvirke hvilke temaer som skal være på agenda og debatteres.

 • Hvem kan delta?

  Ledere og mellomledere innen HR området

 • Samlinger

  1. Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
  2. Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
  3. Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
  4. Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.
 • Pris

  14 900 kr eks mva for fem møter.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt