Ledernettverk for HR-ansvarlige Ideell

HR er et utfordrende fagfelt, og vi gir deg en arena hvor du kan treffe andre som er i en HR lederrolle. Du får en fortrolig møteplass for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Hvem kan delta?

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?