Ledernettverk (Oslo)

Ved å fokusere på emner som opptar deltakerne skapes nyttig innsikt som raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet. Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter. Vi gir deg muligheten til å komme tett innpå andre ledere i næringslivet.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Hva er god ledelse?
  • Omdømmebygging/ kultur
  • Overordnet lederskap
  • Lønn og ansettelse forhold
  • Faglig og personlig utvikling
  • Prestasjonskultur
  • Motivasjon
  • Endringsledelse
 • Hvem kan delta?

  Nettverket passer for ledere som aktivt ønsker å jobbe med å identifisere og møte morgendagens behov i markedet

 • Samlinger

  • Første samling er et møte med middag og temakartlegging
  • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer
  • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling
  • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.
 • Pris

  19 900 kr eks mva for fem samlinger.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt