Ledernettverk (Bergen)

Ved å fokusere på emner som opptar deltakerne skapes nyttig innsikt som raskt kan omsettes til praktisk bruk i egen virksomhet. Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling, læring av hverandre, faktagrunnlag og impulser fra gjester og eksperter.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Hvem kan delta?

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?