Salgsledere

Kampen om kundene er stadig til stede, men verktøyet for å oppnå et salg har endret seg kraftig. Kunden setter andre krav til selgere, det er mer fokus på relasjoner og tillit enn på markedsmateriell og kampanjer.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Målsetninger, motivasjon og handlingsplan
  • Fokus på hvordan du bygger kraftfulle og gjennomførbare mål, både på individ – og avdelingsnivå. Gjennomgang av enkle og kraftfulle verktøy for selvledelse og egenmotivasjon.
  • Hvordan skape et motivert salgsteam gjennom coachende lederstil
  • Kommunikasjonstrening:
  • Lær å forstå kunden og / eller dine selgere.
  • Fokus på enkle verktøy som skaper tillit. Gode spørsmålsstrategier som får frem kundens behov. Kommunikasjonsstrategi for å håndtere innvendinger og avslutte salget.
  • Salgspresentasjonen– oppbygning, innhold og fremføring.
 • Hvem kan delta?

  Nettverket passer for salgsledere med selgere under seg, - alle som aktivt jobber med å få bedriften til å utvikle seg og vokse gjennom økt fokus på kunder og B2B salg.

 • Samlinger

  • Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
  • Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
  • Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
  • Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.
 • Pris

  19 900 kr eks mva for fem samlinger.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt