Ledere ideell sektor

Dilemmaavklaring og diskusjon rundt viktige avgjørelser er et naturlig tema for nettverket. Da slipper du å føle deg alene i stormens øye, og kan lære av andres suksesser og fallgruver. Vi har ledernettverk for ideelle og frivillige virksomheter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Ledelse – med ideelt perspektiv
  • Organisasjonsutvikling
  • Hvordan rekruttere og beholde de rette medarbeiderne?
  • Lønn og belønning
  • Kommunikasjon internt og eksternt
  • Media og markedsføring
  • Konflikthåndtering og oppsigelser
 • Hvem kan delta?

  Nettverket passer for deg som er daglig leder eller tilsvarende i virksomheter innenfor ideell sektor, du jobber aktivt med å få virksomheten til å utvikle seg og vokse.

 • Samlinger

  1. Første samling er et møte med middag og temakartlegging.
  2. Andre samling er et nettverksmøte på fire timer.
  3. Tredje samling er en lunsj til lunsj samling.
  4. Fjerde og femte møte er nettverkssamling på fire timer.
 • Pris

  14 900 kr  eks mva for fem samlinger.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt