Ledere ideell sektor

Dilemmaavklaring og diskusjon rundt viktige avgjørelser er et naturlig tema for nettverket. Da slipper du å føle deg alene i stormens øye, og kan lære av andres suksesser og fallgruver. Vi har ledernettverk for ideelle og frivillige virksomheter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Hvem kan delta?

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?