Digitalt ledernettverk

Virkes digitale ledernettverk har fokus på praktisk og operativ ledelse. Nettverket passer godt for ledere som ikke ønsker eller har anledning til å delta på våre fysiske ledernettverk.

 • Nettverket fokuserer på å utvikle deltakernes lederegenskaper innen operativ ledelse.
  Nettverksleder vil jobbe med den enkelte lederen og utvikle deres egenskaper som leder.
 • Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling og læring av hverandre. Vi gir deg muligheten til å komme tett innpå andre ledere i næringslivet.
 • Temaer vi kan jobbe med

  • Hva er god ledelse?
  • Overordnet lederskap
  • Faglig og personlig utvikling
  • Motivasjon
  • Endringsledelse
 • Hvem kan delta?

  Ledere som aktivt ønsker å jobbe med å utvikle seg selv som leder.

 • Samlinger

  Nettverket møtes digitalt i møter på to til tre timer.

 • Pris

  12 900 kr eks mva for 6 møter.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt