Digitalt ledernettverk

Virkes digitale ledernettverk har fokus på praktisk og operativ ledelse. Nettverket passer godt for ledere som ikke ønsker eller har anledning til å delta på våre fysiske ledernettverk. Nettverket fokuserer på å utvikle deltakernes lederegenskaper innen operativ ledelse. Nettverksleder vil jobbe med den enkelte lederen og utvikle deres egenskaper som leder. Nettverket gir deg en romslig og utviklende arena for erfaringsutveksling og læring av hverandre. Vi gir deg muligheten til å komme tett innpå andre ledere i næringslivet.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Hva er god ledelse?
  • Overordnet lederskap
  • Faglig og personlig utvikling
  • Motivasjon
  • Endringsledelse
 • Hvem kan delta?

  Nettverket passer for ledere som aktivt ønsker å jobbe med å utvikle seg selv som leder.

 • Samlinger

  Nettverket møtes digitalt i møter på 2-3 timer

  Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året. På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering. Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.

 • Pris

  12 900 kr eks mva for 6 møter.

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt