Ledere kundeservice

Nettverket passer for kundeansvarlige, support ansvarlige og markedsførere, - alle som aktivt jobber med å få bedriften til å utvikle seg og vokse gjennom økt fokus på kunder og kunderelasjoner

I nettverket vil vi blant annet engasjere oss i å bygge relasjoner som gir god service som i sin tur gir mersalg og lojale kunder. Vi har satt opp forslag til temaer nedenfor. Disse kan tilpasses og justeres etter behov i nettverket.

Nettverket gir deg mulighet til å komme i forkant av trender og utvikling som er relevant for ditt fagområde, samtidig som du bygger nyttige relasjoner. Hensikten er at nettverket skal være en god arena for erfaringsutveksling, sparring og læring deltakerne i mellom.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Hvem kan delta?

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?