Ledernettverk for HR-ansvarlige

Nettverket vil være en fortrolig og lærende møteplass der du kan snakke med likesinnede innen ditt fagfelt. Det vil være en arena for erfaringsutveksling, verdifull relasjonsbygging, innsikt, fagdiskusjoner og nye impulser fra eksterne gjester og eksperter.

  • Temaer vi kan jobbe med

  • Hvem kan delta?

  • Samlinger

  • Pris

Vil du bli med i et nettverk?