Markedsansvarlige ved museer

Som markedssjef ser du alltid fremover. Du jobber aktivt med å tiltrekke besøkende og hvordan dere kan møte morgendagens behov og skape gode museumsopplevelser og inntjening.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Digitalisering
  • Vekst i besøkstall
  • Merkevarebygging og profilering
 • Hvem kan delta?

  Nettverket passer for markedsansvarlige og markedssjefer ved norske museer.

 • Samlinger

  • Nettverket møtes tre ganger i året, og da ofte hos deltakerene i nettverket. Samlingene varer vanligvis to dager.
  • Reise og opphold dekkes av den enkelte deltaker.
  • Nettverket reiser også på studieturer i Norge og utlandet og planlegges i fellesskap.
 • Pris

  14 900 kr eks mva for tre møter.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt