Sykehjemsledere

Ledere på sykehjem har stort ansvar, både som arbeidsgiver og omsorgsyter til beboere. Hvordan ivareta begge uten bekostning av den ene? Her får du mulighet til å utvikle virksomheten og eget lederskap, samtidig som du bygger nyttige relasjoner.

 • Temaer vi kan jobbe med

  • Velferdsteknologi
  • Trepartssamarbeid
  • Fremtidens sykehjem
  • Sykefravær
  • Fremtidens kjøkken
  • Håndtering av svak økonomi
  • Nyskapning og innovasjon i helsesektoren
  • Jobb-fritid balanse
  • Utvikling av mellomledere
 • Hvem kan delta?

  Nettverket passer for daglige ledere ved sykehjem.

 • Samlinger

  • Nettverket møtes til to samlinger som går over to dager.
  • Møtene går på omgang og avholdes på sykehjemmene til de respektive nettverkdeltakerne. Reise og opphold er ikke inkludert i deltakeravgiften.
 • Pris

  9 900 kr eks mva for to samlinger.

  I tillegg får du et gratis dagskurs hos Virke.

Nettverk for nettverk

Virke Nettverks minikonferanse

 • Som nettverksdeltaker får du også anledning til å invitere en kollega med til Virke Nettverks minikonferanse som holdes to ganger i året.
 • På dette arrangementet møtes alle nettverkene. Det vil være et faglig innlegg og mingling med servering.
 • Invitasjon med påmelding sendes ut i forkant av arrangementet.
illustrasjon av mennesker som er tilkoblet hverandre

Vil du bli med i et nettverk?

Kontakt