Servicehandel

Servicehandelen er kiosk- og bensinstasjonsforhandlernes bransjeenhet i Virke. Bransjeenheten har nærmere 2500 medlemsbedrifter og omfatter kiosker, bensinstasjoner, bilverksteder samt servicekonsepter tilknyttet næringen. Her finner du siste oppdateringer for Servicehandel.

Bli medlem i Virke

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Hvordan får vi fart på utbyggingen av ladestruktur?

Arendalsuka -  Torsdag 18. august 2022 13.00-14.00

Politisk paneldebatt om rammebetingelsene for utviklingen av markedet for hurtiglading. Fokus på anleggsbidrag og saksbehandlingstid som barrierer. I tillegg til de politiske representantene vil panelet bestå av Virke og Circle K.

Siste nytt

 • : Viktig gjennomslag i Stortinget for ladestasjoner

  Energi- og miljøkomiteen følger opp Virkes innspill og ber i innstillingen til klimameldingen regjeringen sørge for å bygge ut ladestasjoner for elbil i hele landet, legge til rette for at tilknytningskostnader til overføringsnettet bidrar til å nå målet om elektrifisering av transportsektoren og vurdere nærmere om det bør etableres en utjevnings/tilskuddsordning for høye anleggsbidragsutgifter i de tilfellene der manglende tilgang på grunnleggende el-infrastruktur er til hinder for utbyggingen av ladetilbud. Virke følger opp regjeringen for at dette skjer raskt. Virke foreslår at regjeringen gjennom Enova etablerer en økonomisk støtteordning som hurtigladebransjen kan benytte ved å dokumentere utgifter over et visst nivå i forbindelse med anleggsbidrag.

 • : Ber kommunene legge til rette for at flere innbyggere kan vaske bilen mer miljøvennlig

  En befolkningsundersøkelse gjennomført på oppdrag fra interesseorganisasjonen Norsk Vann viser at et stort flertall av nordmenn ønsker å ta bedre miljøvalg når de vasker bilen. Bedre informasjon fra kommunene er viktig for å unngå at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner på avveie når man vasker bilen.

  Analyseinstituttet Sentio har på oppdrag fra Norsk Vann gjennomført en befolkningsundersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til bilvask og miljø. Undersøkelsen viser at 6 av 10 ikke vet at bilvask hos godkjente bilvaskeanlegg medfører en forsvarlig behandling av vaskevannet, i motsetning til ved hjemmevask eller vask hos et bilvaskeanlegg som ikke er godkjent. Med godkjente vaskeanlegg menes anlegg som har gyldig utslippstillatelse og gyldig serviceavtale.

  − Bilvask kan medføre utslipp av kjemikalier og tungmetaller. Når vi vasker bilen vår på plasser uten rensesystem for dette står vi i fare for å forurense nærmiljøet vårt. Derfor utfordrer vi norske kommuner til å ta tak i denne utfordringen. Lykkes vi med å få flere innbyggere til å velge godkjente vaskehaller, reduserer vi risikoen for at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner i naturen, sier Arne Haarr, rådgiver i Norsk Vann, den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen.

  Undersøkelsen viser at 53 prosent av de spurte ikke har kjennskap til at hjemmevask av bil medfører utslipp av farlige stoffer. Virke Servicehandel representerer landets bensinstasjoner som har bilvask som en viktig del av sitt tjenestetilbud. Leder i Virke Servicehandel Iman Winkelman ber norske kommuner legge til rette for at flere innbyggere kan ta bedre miljøvalg når de skal vaske bilen

  − I Sverige oppfordrer mange kommuner sine innbyggere til å vaske bilen i godkjente vaskeanlegg for å unngå at bilvask skal være en lokal miljøbombe. Vi håper også norske kommuner vil bruke egne informasjonskanaler til å i minne innbyggerne om viktigheten av å velge godkjente vaskehaller ved vask av bil, sier Winkelman.

  Winkelman mener norske kommuner kan lære av informasjonstiltakene Trondheim2030, Bergen og Lillestrøm har gjennomført. De har lagt ut informasjon på sine egne nettsider om hvordan vask av bilen ved en godkjent vaskehall, i stedet for hjemme på gårdsplassen eller hos useriøse aktører, bidrar til å redusere faren for at miljøgifter havner på avveie.

  Store mengder olje og tungmetaller
  Hvert år vaskes flere millioner kjøretøy i Norge. Bilvask kan være en miljøbombe når det skjer utenfor godkjente vaskehaller. Det er blant annet påvist at veistøvet som fester seg på biler kan inneholde tungmetaller. Avløpsvann fra bilvask er også ofte oljeholdig. Enkelte vaskemidler er lite skånsomme og inneholder miljøgifter. Havner utslippene fra bilvask rett i naturen, handler det i realiteten om tonnevis med olje og tungmetaller på avveie. Mer enn annenhver spurte (58 prosent) er villig til å endre valg av sted eller måte å vaske bilen på dersom blir gjort oppmerksom på at det finnes andre mer miljøvennlige steder eller måter å få ren bil.

  − Innbyggerne har lav kjennskap til miljøutfordringene ved å vaske bilen utenfor godkjente vaskeanlegg. Samtidig vil mange gjerne ta riktige miljøvalg. Lykkes vi med å få flere innbyggere til å velge godkjente vaskehaller, reduserer vi risikoen for at oljeholdig avløpsvann og andre miljøgifter havner i naturen, sier rådgiver i Norsk Vann Arne Haarr.

Konferanse

Virke Arena

Årets viktigste møteplass for deg som jobber med handel og tjenester!

Bli med oss på den største og viktigste møteplassen for handels- og tjenestenæringen. Velkommen til en unik konferanseopplevelse i Oslo Spektrum!

22. sep, -

Kontaktperson

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.