Analyse og innsikt for servicehandel

Virke sitter med unik bransjeinnsikt og nøkkeltall for bransjen. Dette er tilgjengelig for medlemmer i Virke, og du må logge inn for å få tilgang til mer. Dersom du ønsker å bli medlem, ta kontakt.

Fakta om bransjen

Omsetning 2022
78,3
milliarder kroner
Omsetningsvekst 2021
8 %
Sysselsatte 2022
11 763
Antall butikker totalt 2021
3 982

Kilde: SSB

Tall for detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner (unntatt motorsykler), kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og detaljhandel med drivstoff til motorvogner.

KBS-rapporten 2023-24

Markedet og rammebetingelsene for norske kiosker og bensinstasjoner er i endring. KBS-rapporten beskriver utviklingen, trendene og hvilke drivere som påvirker KBS-næring.