Aktiv helse

Virke er et samlingspunkt for treningsbransjen. Daglig jobber vi målrettet, i samarbeid med våre medlemmer, med en felles målsetning om å bygge en sterkere folkehelse i alle befolkningsgrupper i hele landet.

Om aktiv helse i Virke

Virke representerer over 400 treningssentre med nærmere 600 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for at alle våre treningssentre skal være konkurransedyktige, attraktive arbeidsgivere og levere et treningstilbud av høyets mulig kvalitet.  

Vi samarbeider tett med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner innenfor folkehelse og utdanningsinstitusjoner for å fremme våre medlemmers interesser.  

Vår årlige bransjerapport er et viktig verktøy for bransjeutviklingen. Rapporten gir viktig informasjon om treningsbransjens tilstand og vekstpotensial.  

Snarveier

Generell bruk av bransjestandarden: Smitteverntiltak på treningssentre 

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende, se forskriften § 14a. 

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. 

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for blant annet treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.  

Se endringer av 15. desember 2021: Covid-19-forskriften § 14 

Bransjestandarden for smitteverntiltak for treningssentre

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronapandemien

Bemanning, permittering og lønn

 • Hva er varslingsperioden?

  Det er to dagers varslingsfrist som kan anvendes grunnet myndighetsvedtak om delvis nedstengning, og for de deler av virksomheten som må innstilles/ikke kan sysselsettes.

  Det er viktig å drøfte med tillitsvalgt/ansattrepresentant og dokumentere og begrunne permitteringsvarselet og eventuell permittering i protokoll.

  Mer informasjon og maler finner du her

 • Er det greit å sende permitteringsvarselet per e-post?

  Ja.

 • Må permitteringsvarsel stiles til hver enkelt, eller kan man sende et generelt permitteringsvarsel for personalgruppene, f.eks. et varsel til alle instruktørene?

  Per 14.12 anbefaler NAV at permittering sendes enkeltansatte, men NAV arbeider med en teknisk løsning som muliggjør fellesløsning.

 • De fleste instruktørene jobber ikke nok til å ha rett på permitteringslønn, hvordan stiller det seg nå?

  En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent.

Butikk i treningssenter og lignende

 • Kan treningsshop holdes åpen?

  Ja, det er tillatt å holde butikk åpen for salg av treningsklær og så videre.

 • Kan eventuell annen virksomhet på senteret holdes åpen?

  Ja, hvis en fysioterapeut eller lignende leier lokalene for å drive sin virksomhet, kan den delen holdes åpen.

Individuell trening

 • Hva menes konkret med individuell trening?

  Med individuell trening siktes til egentrening i studio og/eller sal.

  Et medlem kan trene alene, med minst en meter avstand ved lav intensitet og minst 2 meter avstand ved høyintensitet, se forskriften § 14d.

 • Er individuell trening i Yoga-studio med minst en meter avstand tillatt?

  Ja. Se spørsmålet over.

 • Er det tillat at flere elever driver individuell trening i samme sal med avstand på minst en meter?

  Ja. Se spørsmålet øverst.

 • Må vi har forhåndsbooking av individuell trening? 

  Nei, men det kan være behov av praktiske årsaker, tilknyttet krav om eventuell smittesporing, se forskriften § 14a.

 • Må det være bemanning på treningssenteret?

  Nei, men senteret må passe på gode renholdsrutiner og registrering tilknyttet smittesporing, se forskriften § 14a. 

  Senteret må sikre at kravene til avstand og begrensingen på antall personer til stede samtidig blir fulgt, samt at alle hygieneråd og råd om forsterket renhold følges. 

  Se også: Smittevernfaglig drift av serveringssteder, treningssenter m.m. – spørsmål og svar

 • Er det tillatt med squash og padle?

  Nei, squash og padle regnes ikke som individuell trening og er derfor ikke tillatt.

  Det vil i praksis ikke være mulig å spille og samtidig overholde avstandskravene på en kontrollert måte.

 • Kan du trene individuelt med PT?

  Ja, med individuell trening forstås både trening alene og trening med personlig trener.

Rehabilitering og opptrening med personlig trener

 • Hva defineres som opptrening og rehabilitering?

  Opptrening og rehabilitering etter forskriften § 14d er trening med grunnlag i et medisinsk behov, typisk opptrening etter sykdom eller skade.

  Dette gjelder mindre gruppetimer med en fysioterapeut eller lignende, og avgrenses tydelig mot ordinær trening i form av vanlige gruppetimer på treningssenter og lignende.

  Vår vurdering er at opptrening og rehabilitering kan tilbys kunder med et slikt behov for fysisk aktivitet/trening, og at personlig trening 1:1 og i mindre grupper vil være innenfor. 

 • Hva ligger i begrepet «arrangør»?

  Arrangør er den som leder den aktuelle gruppen eller treningen, jf. forskriften § 14d.

  Arrangør vil være den organisator, instruktør eller tilrettelegger som står for det aktuelle tilbudet. 

  Vår vurdering er at en som jobber på et treningssenter kan være å regne som «arrangør» og at opptrening og rehabilitering kan skje i mindre grupper, med minst en meter avstand ved lav intensitet og to meters avstand ved høyintensitet. 

  En PT eller fysioterapeut kan altså være arrangør.  

 • Er det krav til helseerklæring ved rehabilitering og opptrening?

  Nei, det er ikke slikt krav.

  Dette vil være opp til arrangørens skjønn å avgjøre.

 • Kan badstu holdes åpen?

  Ja, badstu kan holdes åpen som del av behandlingsopplegg.

  Badstuvirksomhet kan holdes åpen for individuelle besøkende for eksempel i tilknytning til havnebasseng. 

Gruppetimer

 • Er yogasentre omfattet av treningssentre og lignende?

  Ja, de er omfattet.

  Helsedirektoratet vurderer at yogasentre anses omfattet av forskriften § 14a og 14d i egenskap av å være lignende et treningssenter, og følgelig er gruppetimer på yogasentre ikke tillatt. 

  Helsedirektoratet har også hatt dialog med FHI om spørsmålet, og FHI støtter direktoratets vurdering. FHI opplyser at det beror på en intern misforståelse at det potensielt har blitt gitt misvisende veiledning om dette på deres informasjonstelefon. 

 • Er gruppetimer ute tillatt i regi av treningssenter?

  Ja, forskriften er endret, slik at gruppetimer med 20 personer utendørs er tillatt, med minst en meter avstand, to meter ved høy intensitetsaktivitet.

 • Hvordan er det med gruppetimer i vann?

  Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan holdes åpent for skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.

  Virke har bedt Helsedirektoratet om en formell tolkningsuttalelse knyttet til hva som menes med “arrangør”.

  Se: Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

 • Hva ligger i begrepet «arrangør»?

  Arrangør er den som leder den aktuelle gruppen eller treningen, jf. forskriften § 14d.

  Arrangør vil være den organisator, instruktør eller tilrettelegger som står for det aktuelle tilbudet.

  Vår vurdering er at en som jobber på et treningssenter kan være å regne som «arrangør» og at opptrening og rehabilitering kan skje i mindre grupper, med minst en meter avstand ved lav intensitet og to meters avstand ved høyintensitet. 

Garderober

 • Kan garderober holdes åpne?

  Ja, garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås.

  Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene.  

  Se også: Smittevernfaglig drift av serveringssteder, treningssenter m.m. – spørsmål og svar

Pleksiglass

 • Kan pleksiglassvegger som ble godkjent av FHI mellom tredemøller kunne bidra til at 1 meter avstand er godt nok?

  Nei, ikke ut fra regler per 14.12, jf. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand.

  Se: Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

  Virke jobber for at pleksiglass kan erstatte kravet om to meters avstand. 

Smittesporing

 • Hva kreves av smittesporing?

  Treningssenter, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

  Bransjeveiledere bør gjeninnføres for blane annet treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.   

  Se også: 

 • Hva menes med kontaktopplysninger?

  Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer.

  Virksomheten skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, se forskriften § 14a. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6  

  Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Virksomheten skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares, se forskriften § 14a.

Toppidrett

 • Hva er toppidrett?

  Kulturdepartementet har ulike definisjoner av toppidrett. En snever definisjon av den er et omfang av ca. 3000 utøvere.

  Denne står omtalt på regjeringens nettsider. Regjeringen legger til rette for å opprettholde toppidrettsaktivitet. 

Trening i vann – som ikke er rehabilitering

Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan holdes åpent for skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør. Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende. 

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting. 

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern 

Se forskriften § 14 a og d. 

Se også: Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten

Ofte stilte spørsmål om koronapass

 • Hva gjelder dersom din kommune innfører krav om koronapass?

  Den 12. november 2021 vedtok regjeringen at kommunene kan innføre koronapass for treningssentre.

  Her kan du se forskriften

  Dersom din kommune innfører koronapass for å trene på treningssenter, bør ditt treningssenter foreta en konkret vurdering av hvordan dette påvirker deres arbeidstakere og medlemsavtalene deres.

 • For arbeidstakere

  I dag kan ikke arbeidsgiver stille krav om koronapass for arbeidstakere.

  Dette innebærer at treningssenteret i rollen som arbeidsgiver ikke kan kreve at ansatte vaksinerer eller tester seg for å kunne jobbe.

  Imidlertid må de ansatte følge de generelle reglene om å holde seg hjemme ved sykdom eller eventuelle krav om munnbind. Treningssenteret bør derfor til enhver tid holde seg oppdatert på det kommunale regelverket

 • Dette gjelder for medlemskap som ikke har koronapass

  Treningssenteret må muliggjøre kontroll av koronapass før medlemmet går inn på treningssenteret.

  Et medlem som ikke har koronapass kan ikke si opp medlemskapet eller andre vilkår som følger av avtalen, eksempelvis bindingstid, forutsatt at dette ikke følger av vilkår i medlemsavtalen.

  Vi begrunner dette med at treningssentrene leverer i henhold til medlemsavtalen med kundene, og at det er de som har valgt å ikke vaksinere seg som ikke oppfyller vilkårene for å trene.

  Det kan imidlertid tenkes unntak for personer som av medisinske årsaker ikke har mulighet til å vaksinere seg. Vi anbefaler at hvert enkelt treningssenter løser disse tilfellene individuelt.

  Det vil ikke kunne kreves koronasertifikat av de som er under 15 år, fordi de ikke kan få bankID som er nødvendig for bruk av koronapass.

Informasjonsmateriell

 • Smittevernstandarden i brosjyreform kan gis til medlemmer og ansatte.
 • Plakat fra FHI (se baksiden av brosjyren) med generelle smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Plakat for trening om viktigste smittevernråd som kan henges opp på sentrene.
 • Handlingsplan ved smitte i treningsvirksomheter til ansatte. 

Siste nytt

 • : Et tøft år for treningssenterbransjen

  Årets treningssenterrapport fra Virke viser at treningssentrene tapte 900 millioner kroner i 2020. Perioder med nedstenging, andre smittevernstiltak og færre besøkende, forklarer nedgangen.

  Treningssentrene har måtte snu seg rundt og ta kraftige grep for å holde hodet over vann. For mange har de økonomiske krisepakkene vært redningen i et utfordrende pandemiår.

  Virkes analyser viser at bransjen omsatte for 4,8 milliarder kroner i 2020, ned fra en samlet omsetning på over 5,7 milliarder kroner i 2019.

  Færre trener på senter og flere har helseplager
  Tross pandemi og begrensninger på treningstilbud, er nordmenn fortsatt aktive, men færre trener på treningssenter. I en befolkningsundersøkelse kommer det frem at 14 prosent færre trener på senter i 2021, sammenlignet med 2019. Størst er frafallet i Oslo, der andelen har falt med 35 prosent siden målingen for to år siden.

  Det er også større endringer i bruk av treningssenter som treningsarena blant ulike aldersgrupper. Særlig yngre mellom 19-29 år trener mindre på senter. Andelen har gått fra 47 prosent i 2019 til 36 prosent i 2021, viser befolkningsundersøkelsen fra Opinion.

  Vi vet at sentrene har en viktig rolle både for folks fysiske helse og det sosiale. Treningssentrene følger smitteverntiltakene og er klare for å ta imot folk som vil trene. Blant de som trener oppgir nærmere 60 prosent at de trener for å begrense eksisterende helseplager. Det er en økning på over ti prosent på to år.

  Mye kan tyde på at hjemmekontor, mindre hverdagsaktivitet og stengte treningssentre har gitt helseplager for mange.

  Noen funn fra rapporten

  • Bransjen omsatte i 2020 for 4,8 milliarder kroner, ned fra en samlet omsetning på over 5,7 milliarder kroner i 2019. Det tilsvarer et omsetningsfall på 16 prosent.
  • Mange opplever en rekke positive effekter av mosjon og trening. Hele 71 prosent av de som trener eller mosjonerer, opplever at de blir i bedre humør av det. Over 50 prosent opplever dessuten bedre søvn som følge av fysisk aktivitet. Flere nevner også bedre stressmestring (38 prosent), at de blir mindre syke (36 prosent) og bedre konsentrasjonsevne (34 prosent) som positive effekter av trening/mosjon.

  Her finner du rapporten: Treningssenterbransjen 2021

 • : Nye nasjonale smitteverntiltak

  Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening. Flere råd og anbefalinger finner du her

  Hadde det ikke vært for bransjens utarbeidelse av bransjestandarden Smitteverntiltak for treningssentre ville bransjen sannsynligvis ha måttet stenge ned. Her har en rekke treningssentre bidratt inn og «strengt i stedet for stengt» er det vi nå har vunnet frem med. Virke oppfordrer alle treningssentre til å opprettholde lovpålagte og formålstjenlige smitteverntiltak, slik at vi kan åpne det nye året med både gamle og nye medlemmer.

 • : Virke trening sitt innspill til ny regjeringsplattform

  I lys av valget har vi spilt inn følgende til den nye regjeringen:

  Folkehelse og fysisk aktivitet

  Staten står ovenfor store utfordringer tilknyttet befolkningens fysiske og mentale helse. Det er derfor nødvendig at den nye regjeringen vedtar konkrete sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak. Helsemyndighetene bruker hvert år 290 milliarder på sykdommer som kunne vært unngått gjennom forebyggende fysisk aktivitet. Eksempelvis bruker helsevesenet 68 milliarder i året på behandling tilknyttet overvekt og diabetes 2 har doblet seg de siste ti årene. Samtidig er 7 av 10 personer inaktive ifølge Helsedirektoratets anbefalinger. De som har lavest inntekt/utdanning har en vesentlig dårligere helse enn de som tjener mest og har høyest utdanning.

  Treningssentrene i Norge er verdens beste på å aktivisere befolkningen. Over 90 prosent bor i en kommune med et treningssenter og før pandemien trente 21 prosent på et treningssenter. Etterspørselen etter personlig trening har økt markant de siste fem årene. 

  Virkes innspill:

  • Trening på resept må vedtas, slik at personer som helt eller delvis kan bli friske gjennom fysisk aktivitet kan bli henvist av behandler og få dekket utgifter tilknyttet trening og kostholdsveiledning
  • Private treningssentre må få mulighet til å søke på offentlige tilskuddsordninger, på lik linje som andre aktører som fremmer fysisk aktivitet
 • Les flere oppdateringer her

Virke medlemmer får rabattert pris hos Antidoping Norge

Virke Trening samarbeider tett med Antidoping Norge og Rent Senter Program.

Ordinær pris hos ADNO er 5900 kroner, Virke-medlemmer betaler 2500 kroner.

Platåsko og høyrisiko

Forsikring og pensjon tilpasset din bedrift, uansett hvor spesiell den er. 

Bli medlem i Virke

Alt om medlemskap. Allerede medlem? Logg inn

Kontaktpersoner

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.