Aktiv helse

Aktiv helse er et bransjefelleskap som organiserer over 400 medlemmer innen trening, behandling, pre- og rehabilitering og kostholdsveiledning.

Medlemmene av aktiv helse er kompetansebedrifter som blant annet tilbyr gruppetimer av høy kvalitet og faglig treningsveiledning/personlig trening.

Våre medlemmer aktiviserer og veileder mer enn 20 prosent av den norske befolkningen.

Snarveier

Dette gjør vi for bransjen

Aktiv helse jobber for at våre medlemmer skal:  

 • Være konkurransedyktige og konkurrere på like vilkår med offentlige aktører. 
 • Ha tilgang på riktig og tilstrekkelig fagkompetanse. Aktiv helse samarbeider derfor tett og regelmessig med relevante utdanningsaktører.
 • Være relevante leverandører av primærforebyggende helsetjenester og attraktive samarbeidspartnere

Vår årlige bransjerapport er et viktig verktøy for bransjeutviklingen. Rapporten gir viktig informasjon om treningsbransjens tilstand og vekstpotensial.  

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg?

Siste nytt

 • : Virke trening sitt innspill til ny regjeringsplattform

  I lys av valget har vi spilt inn følgende til den nye regjeringen:

  Folkehelse og fysisk aktivitet

  Staten står ovenfor store utfordringer tilknyttet befolkningens fysiske og mentale helse. Det er derfor nødvendig at den nye regjeringen vedtar konkrete sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak. Helsemyndighetene bruker hvert år 290 milliarder på sykdommer som kunne vært unngått gjennom forebyggende fysisk aktivitet. Eksempelvis bruker helsevesenet 68 milliarder i året på behandling tilknyttet overvekt og diabetes 2 har doblet seg de siste ti årene. Samtidig er 7 av 10 personer inaktive ifølge Helsedirektoratets anbefalinger. De som har lavest inntekt/utdanning har en vesentlig dårligere helse enn de som tjener mest og har høyest utdanning.

  Treningssentrene i Norge er verdens beste på å aktivisere befolkningen. Over 90 prosent bor i en kommune med et treningssenter og før pandemien trente 21 prosent på et treningssenter. Etterspørselen etter personlig trening har økt markant de siste fem årene. 

  Virkes innspill:

  • Trening på resept må vedtas, slik at personer som helt eller delvis kan bli friske gjennom fysisk aktivitet kan bli henvist av behandler og få dekket utgifter tilknyttet trening og kostholdsveiledning
  • Private treningssentre må få mulighet til å søke på offentlige tilskuddsordninger, på lik linje som andre aktører som fremmer fysisk aktivitet

Medlemspris hos Antidoping Norge

Aktiv helse i Virke samarbeider tett med Antidoping Norge og Rent Senter Program.

Ordinær pris hos ADNO er 5900 kroner, Virke-medlemmer betaler 2500 kroner.

Kontakt

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.