Reiseliv

Virke organiserer reiselivsaktører i Norge, incoming, reisebyråer og reisearrangører som selger reiser i Norge og til utlandet.

Dette gjør vi for reiselivsbransjen

Vi arbeider for gode rammebetingelser i markedet, yter individuell bistand til våre medlemmer i bransjespesifikke saker, også av juridisk karakter. Samtidig fungerer vi som et talerør for bransjen i dialog med både myndigheter og media.

Ressurser

Statsbudsjettet:

 • Slik berøres våre medlemmer

  Eksportsatsing
  Regjeringen foreslår å styrke det eksportrettede virkemiddelapparatet. Totalt settes det av om lag 420 millioner kroner til eksport og internasjonalisering. Hele Norge eksporterer inneholder tiltak innen Innovasjon Norge (IN) og Eksportfinansiering Norge (Eksfin). 357,5 mill. kroner bevilges til Innovasjon Norge med arbeidet med eksport og internasjonalisering. Dette finansierer Innovasjon Norges utekontor, samt rådgivning- og kompetansetjenester, samt merkevareprogrammet «Made in Norway» og «Hele Norge eksporterer».

  Formuesskatt
  Formuesskattesatsen i trinn 1 økes fra 0,95 til 1,0 prosent. Samtidig økes verdsettelsen av aksjer og næringseiendom i formuesskatten til 80 prosent (fra 75). Dette rammer privat eierskap i norskeide bedrifter, mange innen reiseliv.

  Økt formuesskatt rammer mange små og mellomstore reiselivsbedrifter særlig hardt. Regjeringen innfører forbud mot utbytte for alle som mottar strømstøtte. Dette rammer mange små og mellomstore reiselivsbedrifter, spesielt i distriktene, og betyr at mange eiere er avhengige av å ta ut utbytte for å betale økt formuesskatt. I tillegg er mange hotelleiendommer skattlagt høyt, og mye høyere enn hva som er reell salgspris i markedet

  Det er en marginal økning til i bevilgningen til internasjonal markedsføring av Norge som reisemål til Innovasjon Norge som økes til 184 millioner kroner.

  Det er gledelig at Regjeringen er tydelig på at de ønsker å følge opp den nasjonale reiselivsstrategien, og vil øke omstillingsevnen ved å sette i gang REIS21 som er et virkemiddel for kunnskapsbasert innovasjon og omstilling i norsk reiseliv.

  Virke har etterspurt fortgangen i arbeidet med en ny og mer fremtidsrettet reisegarantiordning. Regjeringen venter tydelig på EUs nye pakkereisedirektiv, det har ikke en internasjonal konkurranseutsatt næring råd til å vente på.

  Virke har vært tydelige på at filmnsentivordningen bør bli regelstyrt. Det har også kulturministeren vært tydelig på. Ordningen er under utredning, og det var ikke forventet en ny innretning i budsjettproposisjonen, men det er heller ikke sørget for ekstra midler i påvente av endring av justeringen av ordningen. Snarere har ordningen blitt redusert.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Virkes Executive Fremtidssamling

  Velkommen til fremtidssamling. Vi ser frem til å få dine innspill!

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 3. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Seminar: Bærekraftig reiseliv og menneskerettigheter

I samarbeid med Virke Reiseliv, ECPAT Norge og Raftostiftelsen inviterer Norsk hotellhøgskole til seminaret «Kan vi snakke om bærekraftig reiseliv uten å snakke om menneskerettigheter?»

Torsdag 9. februar 2023 kl 0930-1600 på Universitet i Stavanger (Ellen og Axel Lunds hus)

Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Seminaret ønsker å styrke dialogen på tvers av sektorer og vil med dette fremme et fireparts samarbeid mellom myndigheter, høyere utdanning, reiselivsindustrien og sivilsamfunnet for å øke forståelsen og kunnskapen for hvordan vi får en bærekraftig reiselivsindustri med menneskene i sentrum.

Les mer og meld deg på

Siste nytt

 • Januar 2023

  Reispuls: Nesten 7 av 10 planlegger sommerferie 2023

  I forrige uka ble ReisePULS 2023 lansert, og undersøkelsen viser at 66 % av befolkningen planlegger sommerferie 2023. Ferieplanene for 2023 preges sterkt av endringer i økonomien og at folk flest har fått mindre å rutte med. Resultatene viser at mange er mer bevisste på eget forbruk og budsjettet er tilsynelatende strammere enn tidligere.  Vi velger kjente og kjære reisemål som også har vært populære tidligere år. ReisePULS er gratis for alle medlemmer kan bestilles her. Nytt av året er at medlemmene også har tilgang til en Power BI-rapport hvor du kan velge hvilke data du selv ønsker å se nærmere på.

  Er fremtidens pakkereiser i fare?

  Turoperatører er bekymret for EU-kommisjonens manglende ambisjon om å vurdere forbrukerbeskyttelsen for hele reiselivsnæringens verdikjede. ECTAA og Virke reiseliv kommenterer i Travelnews

  Forbud mot kortgebyrer på mange av de vanligste brukte betalingskortene

  Fra 1. januar 2023 trer det nye regler i kraft som oppstiller forbud for en betalingsmottaker å beregne seg et gebyrer ved bruk av de fleste og mest brukte kortbaserte betalingsinstrumentene, som for eksempel Visa og MasterCard. Alle næringsdrivende som tar gebyr ved kundens kortkjøp bør nå gjennomgå sine rutiner og forsikre seg om at de fra nyttår forholder seg til de nye reglene på området. Spesielt synes endringen å være relevant for våre medlemmer innen handels- og reiseliv.

  Kroatia inngår i Schengenområdet

  Fra 1. januar 2023 vil Kroatia inngå i Schengenområdet. Kroatia vil også kunne utstede Schengen-visum og vil fullt ut kunne bruke Schengeninformasjonssystemet. Kontroller ved indre luftgrense vil bli avskaffet fra 26. mars 2023.

  USA: forslag til nye regler for kanselleringer eller vesentlige endringer av flyavganger

  Department of Transportation i USA har foreslått nye og tøffere regler for flyselskaper og reisebyråer for flyreiser i eller til og fra USA. Reglene stiller krav til raskere refusjon ved kansellering eller vesentlige endringer. Rask refusjon betyr innen syv dager for kredittkortkjøp og innen 20 dager for kontantkjøp etter at forespørselen om refusjon er registrert. De foreslåtte reglene kjenner vi igjen fra Europa og samsvarer i stor grad med EU261/2004.

  Noe som imidlertid bekymrer oss, er at reglene stiller like høye krav til forhandlere/agenter om refusjon eller utstedelse av vouchers. De foreslåtte reglene tar ikke hensyn til om forhandlere har mottatt refusjon fra flyselskapene. Dette er adressert av VIRKE via ECTAA og det legges vekt på at kunder/passasjerer ikke kan kreve å få refusjon fra agenter før refusjon er prosessert fra flyselskapene til agenten. Agentene kan ikke fungere som bank. Vi avventer den endelige utformingen av det amerikanske regelverket, som forventes å tre i kraft ved slutten av Q2 2023.

  Svartelistede flyselskaper i EU

  EUs liste over flyselskaper som er svartelistet eller har restriktiv tilgang til luftrommet i EU er oppdatert.  Vi minner om at reisebyråer og turoperatører har plikt i henhold til forordning 2111/2005 om å gjøre passasjerer oppmerksom på EUs flysikkerhetsliste. Hvis passasjeren har en kontrakt med en reisearrangør for en flyreise som opereres utenfor EU av et flyselskap som er oppført på flysikkerhetslisten, har passasjeren rett til ombooking eller refusjon.

  Kurs i "Kunderettigheter for reisebransjen"

  Virke minner om kurset «Kunderettigheter for reisebransjen» 17. januar 2023. På kurset vil du få en gjennomgang av aktuelle lover og spesielt om pakkereisekunders og flypassasjerers rettigheter. Avtaleloven, pakkereiseloven og luftfartsloven.

  Mer informasjon og påmelding

 • : Forbud mot kortgebyrer på mange av de vanligste brukte betalingskortene fra nyttår

  Fra 1. januar 2023 trer det nye regler i kraft som oppstiller forbud for en betalingsmottaker å beregne seg et gebyrer ved bruk av de fleste og mest brukte kortbaserte betalingsinstrumentene, som for eksempel Visa og MasterCard. Alle næringsdrivende som targebyr ved kundens kortkjøp bør nå gjennomgå sine rutiner og forsikre seg om at de fra nyttår forholder seg til de nye reglene på området. Spesielt synes endringen å være relevant for våre medlemmer innen handels- og reiseliv.

  Det nye forbudet følger av finansavtalelovens § 2-6, som gjennomfører betalingstjenestedirektivet fra EU (PSD2) regler om dette i norsk rett. Bestemmelsenoppstiller altså et forbud mot å kreve gebyrer for de vanligste kortordningene, som for eksempel VISA og MasterCard (såkalte fireparts kortordninger).

  Kortordninger som American Express og Diners Club (såkalte treparts kortordninger) faller derimot utenfor reguleringen. Det kan fortsatt tas gebyr for betaling med denne typen kort, men dagens regler om å opplyse om størrelsen på gebyrer og at disse må begrenses til betalingsmottakers faktiske kostnad ved bruken av instrumentet, vil fortsatt gjelde. Hvis ikke gebyrets størrelse opplyses, er kunden ikke forpliktet til å betale gebyret. Dagens regel om dette flyttes fra finansavtalelovens § 39b til ny bestemmelse i finansavtalelovens § 2-4.

 • Les flere oppdateringer her

Driver du reiselivsbedrift?

Lurer du på hvorfor du skal være medlem i Virke?  Hør hva et av våre medlemmer, UP Norway, sier om saken!

Eller ta kontakt med oss og få et godt tilbud. Vi gir deg nå gratis medlemskap ut året!

reiselivmedlemskap.jpg

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Hotell

  Nordic Choice Hotels

  Avtalen med Nordic Choice Hotels gir deg muligheten til å velge blant over 200 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Få 12 % rabatt på overnatting (rom/frokost), og 8 % rabatt på dagpakker/konferansepakker.

  Telefon 22 33 42 00
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Best Western Hotels & Resorts

  Best Western Hotel Resorts er et fantastisk nettverk av lokale, privateide hotell der hvert besøk blir en unik opplevelse. Best Western har mer enn 4000 hoteller verden over, og bak hvert hotell står en fargerik entreprenør som sikrer personlighet, omtanke og mangfold.

  Telefon 80 01 16 24.
  E-post .  

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Betalingsløsninger

  Nets

  Som medlem i Virke får du gunstige vilkår for innløsning av internasjonale betalingskort. Nets er spesialist på kortbetalinger, og gir deg muligheten til å øke servicenivået og inntektene ved å akseptere de mest populære betalingskortene i verden.

  Telefon 22 89 81 00
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Swedbank

  Avtalen gir deg gode betingelser på innløsning. Ingen oppstartavgift, ingen faste gebyrer, omsetning utbetalt neste dag, bruttooppgjør, kundeservice og markedets beste pris. Avtalen omfatter også gode leiepriser og vilkår for betalingsterminaler.

  Telefon 815 02 200
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Storhusholdning

  Konsumgruppen

  Samarbeidet med Konsumgruppen sikrer frittstående bedrifter innenfor hotell, restaurant og storhusholdning tilgang til en av markedets beste innkjøpsavtaler. Konsumgruppen omfatter et bredt sortiment av mat, drikke, non-food og andre tjenester tilknyttet storhusholdningsdrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.