Permittering

Som arbeidsgiver kan du ha rett til å permittere ansatte når omstendighetene gjør det nødvendig å innskrenke driften midlertidig.

Bistand i en nedbemanningsprosess

Har du mottatt stevning eller søksmålsvarsel i en arbeidsrettslig tvist? Virkes prosessadvokater er klare til å bistå medlemmene. Ta kontakt på telefon 22 54 17 00 (tast #1) eller send e-post til rettsaker@virke.no

Permittering betyr at den ansatte midlertidig fritas for arbeidsplikten - helt eller delvis. Arbeidsforholdet består under permitteringen, men arbeidsgiver har ingen lønnsplikt og arbeidstaker ingen arbeidsplikt.

Når kan du permittere?

Som arbeidsgiver er den endelige beslutningen om permittering din.  Men for å kunne permittere ansatte må du ha saklig grunn. Det kan være for eksempel ordremangel, større reparasjoner, ulykker, naturkatastrofer eller andre uforutsette hendelser.

Varsel om permittering

Normalt skal du gi minst fjorten dagers skriftlig varsel til ansatte ved permittering. Fristen gjelder fra varselet blir gitt. 

Diskuter også permitteringen med tillitsvalgte. Har du mer enn 50 ansatte, er du etter arbeidsmiljøloven § 8-1 pliktig til å drøfte permitteringen med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Lønn under permittering

Ifølge permitteringslønnsloven § 3, har du som arbeidsgiver plikt til å betale permitteringslønn og annet arbeidsvederlag i en periode på 15 dager fra permitteringen skjer. Dette kalles arbeidsgiverperioden.

Perioden løper ikke når arbeidstakeren likevel ville hatt tjenestefri eller fravær.

 Etter at denne arbeidsgiverperioden er over, skal de ansatte få dagpenger fra NAV. Normalt får de dette fra fjerde dag etter at arbeidsgiverperioden er over, men dette avhenger av hva årsaken til permitteringen er.

Kan man ta opp igjen arbeidet i korte perioder?

Dersom dere får kortvarige behov for at ansatte skal arbeide under permitteringen, bør arbeidstaker gis en til to dagers varsel.

Arbeidet kan gjenopptas i inntil seks uker samtidig som permitteringsperioden løper. Det er ikke behov for nytt permitteringsvarsel og arbeidsgiverperiode ved fortsatt permittering etter dette.

Sykdomsfravær eller ferie i permitteringsperioden

Blir den ansatte syk eller skal avvikle ferie under permitteringen, kan du forlenge permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet. Dagpengene som utbetales i permitteringen stopper i fraværsperioden.

Ved sykdom vil du normalt ha ansvar for å betale sykepenger i en arbeidsgiverperiode, men dette er ikke tilfelle i en permittering.

Blir en ansatt syk etter at permitteringen har startet, vil du ikke måtte betale sykepenger i en periode slik du normalt ville gjort. Arbeidstaker vil i stedet få utbetalt sykepenger fra Nav.

Når ferie er avtalt på forhånd eller pålagt innenfor ferielovens bestemmelser, skal den ansatte ha utbetalt feriepengene som er opptjent året før som normalt.

Permitteringens lengde og avslutning

Permittering kan skje inntil 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode.

Permitteringen kan også avsluttes gjennom et forhåndsvarslet tidspunkt eller ved at arbeidsgiveren orienterer om tidspunkt for avslutning.

Andre måter å avslutte permitteringen på er ved at arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstaker, eller ved at arbeidstaker selv sier opp. Dersom arbeidsgiver sier opp den ansatte i permitteringsperioden, regnes permitteringen som opphørt. Arbeidstaker har rett og plikt til å gjenoppta arbeidet og dagpengene stoppes. Dersom arbeidsgiver ikke har arbeid å tilby, må det uansett utbetales lønn i hele oppsigelsesperioden.

Hvis arbeidstaker sier opp sin stilling i permitteringsperioden, kan vedkommende påberope seg 14 dagers oppsigelsestid selv om annet er avtalt eller fremkommer av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Fristen løper fra tidspunktet arbeidsgiver har mottatt oppsigelsen. Arbeidstaker kan også fastholde den avtalte- eller lovbestemte oppsigelsestid. Når den ansatte har sagt opp selv etter å ha mottatt permitteringsvarsel, har det dannet seg praksis for at arbeidstaker får dagpenger fra Nav ut oppsigelsestiden og ikke lønn fra arbeidsgiver.

Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale, kan andre vilkår gjelde.

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

  • Juridisk bistand og rådgivning

    Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

  • Analyser og innsikt

    Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

  • Fordelsavtaler og rabatter

    Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.

Se alle medlemsfordelene