Annecke Brantsæter Jenssen

Advokat

Litt om Annecke

Jeg jobber som arbeidsrettsadvokat på 'Arbeidsrettsavdelingen. Her bistår vi de største virksomhetene som er medlem i Virke med alt innenfor arbeidsrettsfeltet. Jeg har ca. 20 virksomheter i min portfølje, og jeg har tett kontakt med de fleste HR-sjefene i disse selskapene. Jeg har tidligere jobbet i Arbeidstilsynet, vært ansatt hos Kco advokater og Crawford, og hatt egen advokatpraksis.

Dette gjør Annecke hos Virke

Jeg jobber som arbeidsrettsadvokat, spesielt ved å være tett på de virksomhetene jeg har i min portefølje. Jeg holder også kurs. Jeg har fagansvar for temaet "permittering" og medansvar for "ferie". Jeg har ansvar for å holde arbeidsgiverguiden og virke.no oppdatert innenfor disse områdene.