Sverre McSeveny-Åril

Advokat

Litt om Sverre

Sverre McSeveny-Åril arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, markedsføringsrett, personvern (GDPR), EU/EØS-rett og passasjerrettigheter i Virke. På personvernområdet (GDPR) har han særlig erfaring med å utarbeide og kvalitetssikre rutiner for internkontroll og avtaler som sikrer regelverksetterlevelse, herunder blant annet ved innføring av nye digitale løsninger, i forretningsutvikling og til digital markedsføring. Sverre har i tillegg særskilt kompetanse og erfaring innen markedsføringsrett og EU/EØS-rett på forbrukerettens område. Han har også arbeidet mye med passasjerrettigheter og pakkereiseloven. Han er i tillegg en erfaren kurs- og foredragsholder og holder kurs både i markedsføringsrett, personvern og passasjerrettigheter. Sverre har tidligere sittet som representant i The European Travel Agents' and Tour Operators' Association (ECTAA) Board of Directors og som representant Transportklagenemnda – fly. *** Arbeidserfaring: 2020 -, Advokat, Hovedorganisasjonen Virke 2018 - 2020, Advokat og personvernombud – Vygruppen AS 2014-2018, Advokat / direktør Virke reise utland – Hovedorganisasjonen Virke 2006-2014, Juridisk rådgiver, seniorrådgiver / fagsjef – Forbrukerombudet 2008- 2009, Trainee / Temporary Officer - EFTA Sekretariatet 2006 Namsfullmektig – Namsfogden i Oslo Utdannelse: 2017, Advokatbevilling 2006, Cand. jur., Universitetet i Bergen 2005, Spesialfag, Public International Law & Commercial Law for Business, University of Glasgow

Dette gjør Sverre hos Virke

Sverre McSeveny-Åril gir forretningsjuridisk bistand til Virkes medlemmer, med særlig vekt på kontraktsrett, markedsføringsrett, personvern (GDPR) og passasjerrettigheter.