Produsentforeningen

Produsentforeningen i Virke organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenters kår.

Dette gjør vi for bransjen

Vi forhandler overenskomster, jobber for gode politiske rammer for næringen og er opptatt av utvikling av bransjene.

Virke har over 120 uavhengige produksjonsselskaper innenfor film, tv og spillproduksjon som medlemmer.

Blant medlemmene våre finner vi produsenter av alt fra kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-program til reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner.

Dette skjer

Se alle arrangementer
 1. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

 2. Ditt medlemskap fra A til Å

  Hva kan Virke gjøre for deg? I dette webinaret får du en effektiv gjennomgang av alle deler av ditt medlemskap fra politikk, tariff og analyse, til fordelsavtaler og juridiske tjenester med spesielt fokus på deg som daglig leder.

Produsentforeningen 90 år

Produsentforeningens kavalkadevideo fra 90-års jubileet

Statsbudsjettet:

 • Slik berøres våre medlemmer

  Kulturministeren hadde tydelige ambisjoner for filmfeltet da hun var i opposisjon, og forventningene fra bransjen har vært deretter. Med budsjettforslaget som nå er lagt fram kan vi konstatere at det er mye som gjenstår. Forventningsavklaringene om at dette kom til å bli et magert budsjett gjør likevel at vi ser det som positivt at det prioriteres å gi friske midler til film og spill gjennom filmfondet. 

  Virkes gjennomslag på det audiovisuelle området: 

  • Filmfondet styrkes – med 20 mill. kroner, hvorav 15 mill. kroner til film og 5 mill. kroner til dataspill 
  • Ny dataspillstrategi fra 2023, med økte midler 
  • Det skal komme en kinostrategi i 2023, og at regjeringen bekrefter at den vil sikre en desentralisert kinostruktur. 
  • AMT-direktivet og innføring av en medfinansieringsplikt for strømmeaktører er kommet på høring 

  Insentivordningen bør bli regelstyrt. Det har også kulturministeren vært tydelig på. Ordningen er under utredning, og det var ikke forventet en ny innretning i budsjettproposisjonen, men det er heller ikke sørget for ekstra midler i påvente av av justeringen av ordningen. Snarere har ordningen blitt redusert. Vi hadde også forventet tydeligere signaler for den regionale filmpolitikken. 

  De viktigste punktene fra statsbudsjettet for 2022

  • 8 mill. kroner økning til filmfondet til utvikling og formidling av dataspill 
  • 10 mill. kroner økning til filmfondet øremerket mangfold i filmtilbudet og internasjonalisering
  • 7,5 mill. kroner økning til regionale filmsenter

  Regjeringen viser til at den samlede bevilgningen til dataspill- og filmformål foreslås økt med totalt 44 mill. kroner til 907 mill. kroner i 2022, men pris- og lønnsvekst samt øremerkinger gjør at lite av dette kommer som «frie midler» til utvikling av nytt norsk innhold og til utvikling av bransjen.

  Det er også underlig at regjeringen ikke benytter muligheten til å følge opp insentivordningen med en tydeligere styrking. Alt i alt er det for vår bransje et relativt blodfattig budsjettforslag som er lagt fram i dag. Vi har derfor store forventninger til at den nye regjeringen i sin tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2022 viser en tydeligere satsing på norsk audiovisuell innholdsbransje. 

  Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon for statsbudsjettet 2022 senere i år, og vi vil følge tett opp for å få en sterkere satsing på våre områder i dette budsjettet.

Siste nytt

 • : ​​Intensjonsavtale for klimakutt mellom kultur- og likestillingsministeren og kultursektoren

  På konferansen Virke Arena i Oslo Spektrum signerte kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen en intensjonsavtale med kultursektoren om klimakutt. 

  Dette er et steg på vei mot en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, som skal baseres på felles kriterier for slike avtaler. Partene skal ha fokus på tiltak som kulturfeltet selv kan iverksette for å kutte sine utslipp, og tiltak fra regjeringen som kan bidra til å stimulere til dette. 

  Intensjonsavtalens innhold:

  • Vi vil inngå en klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren, basert på felles kriterier for slike avtaler.
  • FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for all kulturpolitikk.
  • Kultursektoren igangsetter en kartlegging av sektorens utslipp for å ha et godt grunnlag for vurdering av klimagasskutt i dialog med kultur- og likestillingsministeren. Partene skal ha fokus på tiltak som kulturfeltet selv kan iverksette for å kutte sine utslipp, og tiltak fra regjeringen som kan bidra til å stimulere til dette. Regjeringen og kultursektoren skal sammen bidra til at sektoren settes i stand til å redusere sine klimagassutslipp.
  • Partene skal også stimulere til sunn, grønn omstilling gjennom krav, reguleringer og tilretteleggelse.
  • Partene skal ha jevnlige dialogmøter om utvikling og iverksetting av virkemidler som stimulerer til at intensjonsavtalens formål oppnås. Dialogmøtene skal finne sted kvartalsvis. I dialogmøtene skal det diskuteres hva som er status samt evaluering av hvilke milepæler som er oppnådd så langt, samt at det skal legges en konkret plan både for det kommende kvartalet og veien videre.
 • : Veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor er lansert

  Virke kultur og opplevelser og Virke Produsentforeningen har i samarbeid med Norske konsertarrangører, Norske kulturhus og Norsk orkester- og teaterforening utgjort styringsgruppen bak det grønne veikartet for kunst- og kultursektoren. Veikartet ble lansert i et digitalt arrangement 9. mars med deltakelse fra blant annet kultur- og likestillingsministeren og klima- og miljøministeren.

  Både sektoren og myndighetene, og vi alle som enkeltindivider, har et felles ansvar og et felles ønske om å ta de grepene som nå må til for å få en mer bærekraftig kunst- og kultursektor og et bærekraftig samfunn for framtida. Begge statsråder trakk fram kunst- og kulturaktørenes særstilling når det gjelder å nå ut til et bredt publikum, og at det nå er et momentum for kulturlivet til å gjenåpne med et grønt veikart i hendene.

  Veikartet er et strategisk verktøy og en rettesnor for sektoren til hvilke grep som kan tas for å bidra til den grønne omstillingen, og inneholder blant annet anbefalte strakstiltak til både kulturvirksomheter, kunstnere og myndigheter.

  Her finner du veikartet 

 • : Spillbransjen i Norge fortsetter å vokse

  Spillselskapene hentet inn mange nye ansatte i 2019, og melder om fortsatt vekst i 2020. Koronakrisen gir vind i seilene til en bransje som allerede var på vei opp.

  Her finner du mer om spillbransjen

Smittevern: Sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

Denne nye veilederen for smittevernplan for audiovisuelle produksjoner består av Bransjerådet for film sine overordnede retningslinjer, og veiledning i hvordan man kan iverksette disse.

Reduser dine kostnader med våre fordelsavtaler

Virke tilbyr deg som medlem fordelsavtaler som kan bidra til reduserte kostnader.

 • Bemanning/rekruttering

  Manpower

  Avtalen med ManpowerGroup og deres selskaper gir alle medlemmer rabaterte priser på bemannings-, og rekrutteringstjenester. ManpowerGroup er et av verdens største selskaper innen bemanning-, rekruttering- og HR-tjenester.

  Kontakt Monica Arntsen for mer informasjon:
  Telefon 916 000 75 eller
  e-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Energirådgivning

  Entro

  Få tilgang til råd, veiledning og økt kompetanse knyttet til energisparing spesifikt for ditt lokale. Formålet med rådgivningen er å gjøre virksomheten selvgående i sambeidet med energisparing.

  Entro tilbyr skreddersydde tjenester for deg med lokaler

  • mindre enn 150 m2
  • mellom 150m2 og 1000 m2 eller
  • mellom 1000 m2 og 10 000 m2

  Det tilbys også gevinstdelingsprosjekter – for deg med lokaler over 10 000 m2 eller flere bygg, og kurs i inneklima og energibruk.

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Strøm

  Fjordkraft

  Virke kan tilby deg som er medlem eller abonnent spesialpriser på strøm hos Fjordkraft. Du kan velge mellom flere avtaler, med ulik grad av sikring og forutsigbarhet.

  Fjordkraft har gjennom sitt samarbeid med Statkraft, tilgang til Nordens ledende forvaltningsmiljø, og Fjordkrafts erfarne rådgivere hjelper deg gjerne å finne strømavtalen som passer for din bedrift!
  Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, og krever at alle leverandørene er det samme. Som kunde i Fjordkraft har du muligheten til å inkludere en rekke bærekraftige og energieffektive produkter og tjenester i avtalen. Bra for både miljøet og dine energikostnader!

  Telefon 913 01 300
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Telefon, TV-løsning og Internett

  Phonero

  Avtalen med Phonero skal sikre at alle medlemsbedrifter av Virke får tilgang til markedsledende produkter og tjenester innen mobiltelefoni – til svært fordelaktige priser.

  Som en rendyrket bedriftsoperatør har Phonero stort fokus på å levere smarte tjenester som effektiviserer og forenkler bedrifters hverdag. Dette gjør vi via en fleksibel abonnementsportefølje med store datapakker, tilgang til Telias mestvinnende 5G nett og inHouse produksjon av alle bedriftsnetttjenester vi leverer.

  Vi setter bedrifters kostnadskontroll høyt, og legger til rette for at det skal være enkelt for kunder å både bruke tjenestene våre – men også endre og tilpasse dem underveis.

  Telefon: 996 24 089
  E-post:

  Se avtalen (krever innlogging)

  Telenor

  Avtalen med Telenor gjelder for alle medlemmer og abonnenter i Virke. Avtalen gir spesielt gode betingelser på mobiltelefoni og mobilt bredbånd.

  Valg av mobiloperatør dreier seg også om mer enn bare pris. Det handler om hele brukeropplevelsen. Som bedriftskunde av Telenor får du mange fordeler inkludert i abonnementet. Derfor er avtalen satt sammen av bransjetilpassede løsninger og tjenester til svært konkurransedyktige priser.

  Telefon 09000
  E-post

  Se avtalen (krever innlogging)

  Mobit

  Som medlem i Virke, er din bedrift garantert fordeler og rabatter fra Mobit. Mobit er landets største faghandler innenfor mobil og IT. Mobit effektuerer dessuten rabatter som medlemmene allerede har fra Telenor.

  Vi gjør din digitale hverdag enkel, oppdatert og problemfri!

  Telefon 980 00 217
  E-post 

  Se avtalen (krever innlogging)

  Allente Bedrift (tidligere Canal Digital)

  Virke i samarbeid med Allente ønsker å fremme informasjon om TV-lisens for virksomheter, og tilby hjelp og veiledning rundt dette.

  Med TV-løsning fra Allente Bedrift får du det beste utvalget av TV-innhold å vise til dine kunder, ansatte og brukere. Vi har sterke grunnpakker og tilleggspakker, og skreddersyr løsningene slik at du får tilgang til akkurat det innholdet du ønsker å vise.

  Mobil: 93452381
  E-post: 

  Se avtalen (krever innlogging)

 • Forsikring og pensjon

  Gode medlemsfordeler innen forsikringer og pensjon

  Få tilgang til bransjetilpassede forsikringer og profesjonell rådgiving fra våre forsikringseksperter. Her får du samlet alle forsikringene på ett sted med enkel og god oversikt.

  Telefon 400 02 021
  E-post

  Virke Forsikring

  Storebrand

  Avtalen gir også de ansatte i bedriften fordeler og mulighet til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser. Vi anbefaler at alle våre medlemmer benytter seg av samarbeidsavtalen og får en pensjons- og forsikringsløsning som er tilpasset din bedrift.

  Kontaktinformasjon finner du i avtalen.

  Se avtalen (krever innlogging)

Nettverk for ledere

Trenger du en sparringspartner - eller flere? I våre nettverk møtes 10-20 personer fra ulike virksomheter som har tilsvarende stillinger. Vi møtes for å diskutere konkrete temaer og problemstillinger fra hverdagen.

Hvert møte vil være todelt; det vil være et konkret fagtema på hver samling og erfaringsutveksling/sparring med dine felles nettverksdeltakere.

Kontakt oss

Medlemskap i Virke

Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.

 • Juridisk bistand og rådgivning

  Våre rådgivere og advokater hjelper deg med forretningsjus og arbeidsrett. Har du større juridiske utfordringer stiller vi med et av Norges ledende advokatmiljøer.

 • Analyser og innsikt

  Vi leverer analyser, indekser og innsikt for en rekke bransjer. Våre skreddersydde rapporter gir deg informasjonen du trenger for å fatte de riktige beslutningene.

 • Fordelsavtaler og rabatter

  Vi tilbyr en rekke fordelsavtaler som en virksomhet trenger, på alt fra drivstoff til strøm og telefoni. Du får også rabatter på alle kurs hos Virke og NKI nettstudier.