Norske dataspillprodusenter

Produsentforeningen i Virke organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenter. Virke har nærmere 170 uavhengige produksjonsselskaper som medlemmer. Våre medlemmer er produsenter av alt fra kort- og dokumentarfilm, spillefilm og tv-program til reklamefilm, spill, oppdragsfilm og andre audiovisuelle produksjoner. Virke har samlet inn og rapportert fra norske dataspillprodusenter siden 2017.

Fakta om dataspillbransjen

Bruttoomsetning spill 2022
839
millioner kroner
Netto omsetningsutvikling siste år
47 %
Sysselsetting 2022
738
Faste ansatte
Kvinneandel 2022
29,2 %
Faste og midlertidige ansatte

Kilde: NFI og Virke analyse

Om statistikken

 • Aktørene

  Statistikken bygger på spillprodusentenes egen innrapportering. 32 selskaper har rapportert inn til denne statistikken.

 • Omsetning på spill – to definisjoner

  Markedsrapporten bruker to ulike definisjoner for omsetning på spill. Dette er for å skille mellom omsetningen som selskapene selv har knyttet til spill og omsetningen som andre distribusjonsledd har på spillene som selskapene har gitt ut.

  Omsetning i selskapet på spill
  Dette er omsetningen som selskapene har selv og som er knyttet til spill de har utgitt.

  Bruttoomsetning på spill
  Bruttoomsetningen omfatter all omsetning som er knyttet til spill som selskapene har gitt ut. Til forskjell fra omsetning i selskapet på spill inkluderer dette også omsetning som andre distribusjonsledd har på spillene som er utgitt av norske spillprodusenter. Eksempler på distribusjonsledd er Steam og Google admob.

  Det er kun omsetning relatert til spill som selskapene har produsert selv, som er inkludert i disse definisjonene. Det vil si at omsetning tilknyttet oppdrag som selskapene har for eksterne aktører ikke er inkludert. Omsetning selskapet har hatt ved å være forlegger er heller ikke tatt med i denne sammenhengen.

 • Spillmodeller

  Premiumspill er dataspill man må betale før man får tilgang.

  Free-to-play (F2P) er dataspill som er gratis for spillere. Inntekter for spillselskaper kan skje gjennom reklame i spillet eller at man må betale for å få tilgang til deler av et spill.

Kontakt