Norske dataspillprodusenter

Virke har samlet inn tall fra norske dataspillprodusenter siden 2017. De nyeste tallene er fra 2020 og viser økning i både omsetning og antall ansatte. Det er 15 spillselskaper med i markedstallene.

Det var i 2020 ansatt 368 i de 15 spillselskapene vi har med i undersøkelsen. Dette er en økning på 12 prosent siden 2019. Det er kun en økning i faste ansatte. Antall midlertidig ansatte har gått ned. Kvinneandelen for selskapene med i undersøkelsen var 20 prosent i 2020. I 2019 var tilsvarende tall 14 prosent.

Mellom 2019 og 2020 økte omsetningen blant norske spillprodusenter. Bruttoomsetningen økte fra 483 millioner i 2019 til 550 millioner i 2020. Dette er en vekst på 14 prosent. Bruttoomsetningen omfatter all omsetning som er knyttet til spill som selskapene har gitt ut. Bruttoomsetningen inkluderer også omsetning som andre distribusjonsledd har og ikke kun den omsetningen selskapene har selv og er tilknyttet spill. For 2020 er 110 av de 550 millioner omsetning til andre distribusjonsledd. Dette er en nedgang på ti millioner fra 2019 på tross av at hele den samlete bruttoomsetningen på spill har økt med 67 millioner. Andelen av omsetning til andre distribusjonsledd har med andre ord falt fra 2019 til 2020.

Veksten det siste året har skjedd i både små- og store selskaper. Dette viser at hele norsk dataspillbransje er i vekst og ikke kun de største selskapene.  

Om statistikken

 • Aktørene

  Statistikken bygger på spillprodusentenes egen innrapportering. 16 selskaper har rapportert inn til denne statistikken. Selskapene som har rapportert er: Misc Games, Bertheussen, Funcom, Rock Pocket, Dirtybit, D-Pad Studio, Artplant, Hyper Games, Krillbite, Snowcastle, Megapop AS, Red Thread Games, Henchman & Goon, Sarepta Studio, Ravn Studio og Kristanix.

 • Omsetning på spill – to definisjoner

  Markedsrapporten bruker to ulike definisjoner for omsetning på spill. Dette er for å skille mellom omsetningen som selskapene selv har knyttet til spill og omsetningen som andre distribusjonsledd har på spillene som selskapene har gitt ut.

  Omsetning i selskapet på spill
  Dette er omsetningen som selskapene har selv og som er knyttet til spill de har utgitt.

  Bruttoomsetning på spill
  Bruttoomsetningen omfatter all omsetning som er knyttet til spill som selskapene har gitt ut. Til forskjell fra omsetning i selskapet på spill inkluderer dette også omsetning som andre distribusjonsledd har på spillene som er utgitt av norske spillprodusenter. Eksempler på distribusjonsledd er Steam og Google admob.

  Det er kun omsetning relatert til spill som selskapene har produsert selv, som er inkludert i disse definisjonene. Det vil si at omsetning tilknyttet oppdrag som selskapene har for eksterne aktører ikke er inkludert. Omsetning selskapet har hatt ved å være forlegger er heller ikke tatt med i denne sammenhengen.

 • Spillmodeller

  Premiumspill er dataspill man må betale før man får tilgang.

  Free-to-play (F2P) er dataspill som er gratis for spillere. Inntekter for spillselskaper kan skje gjennom reklame i spillet eller at man må betale for å få tilgang til deler av et spill.

Kontakt